Show simple item record

dc.contributor.authorOrduluoğlu, Mustafa
dc.date.accessioned2020-06-26T21:44:54Z
dc.date.available2020-06-26T21:44:54Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-19
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2272
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ERKİŞİ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractİnovasyon kavramı, konsept olarak işletme pazar payının ve karlılığın arttırılması açısından büyük önem taşımakla birlikte, ekonomik açıdan büyüme hızını etkileyen önemli bir unsurdur. İşletmelerin çeşitli iç süreçlerinde attıkları doğru inovatif adımların bu süreçler sonrasında verimliliklerini arttırdığı ve işletme performansı üzerinde pozitif bir etkiye sahip oldukları düşünülmektedir. İnovasyona ve yeniliklere açık bütün işletmelerin daha hızlı gelişim göstererek, bulundukları sektörde öncü kuruluşlar haline geleceklerine yani inovasyonun işletme performansının arttırılmasında önemli bir role sahip olduğuna inanılmaktadır. Bu bağlamda, yapılan bu çalışma ile inovasyon stratejilerinin işletme performansı üzerinde yapacağı olumlu veya olumsuz etkilerin neler olabileceğinin ortaya çıkarılması ve sonuç olarak literatüre katkı sağlayacak bilgilerin elde edilmesi ve ortaya konulması amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractHaving a tremendous importance in terms of increasing business market share and profitability, the concept of innovation is one of the main factor affecting the economic growth rate of the enterprises. It is also considered that the correct innovative steps taken by the enterprises in their various internal processes increase their productivity and have a positive effect on the performance of the enterprise. It is believed that all enterprises that are open to innovation and these innovations will lead these organizations to develop faster and become the leading establishments in their sectors, which means that innovation plays an important role in increasing the operational performance. The aim of this study is to reveal the positive and negative effects of innovation strategies on business performance, and as a result, to obtain and present information that will contribute to the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectkurumsal inovasyonen_US
dc.subjectperformansen_US
dc.subjectişletme performansıen_US
dc.subjectilişkileren_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectCorporate innovationen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectCorporate Performanceen_US
dc.subjectCorrelationsen_US
dc.titleKurumsal inovasyon stratejilerinin işletme performansına etkileri: Bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effects of corporate innovation strategies on business performance: An applicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess