Recent Submissions

  • Egzersiz Öncesi ve Sonrasında Sağlıklı Yaşam Önerileri 

    Pulat Demir, Halime (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2020)
    Her birey kendi ekonomik durumuna, besin hazırlama ve pişirme imkânların ve yaşı cinsiyeti gibi bireysel özelliklerine uygun kendine özel beslenmelidir. Besin çeşitliliği sağlanmalıdır. Düzenli olarak 3 ana-3 ara öğün ...
  • Pandemi ve Psikolojik Etkileri 

    Elli, Ünal Erdem (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2020)
    Pandemi, tüm dünyada etkileri görülen salgınlara verilen isimdir. Bedensel sağlık üzerindeki etkileri sıklıkla vurgulanmasına karşın, psikolojik etkilerinin görece geri plana atıldığını söyleyebiliriz. Salgınların bedensel ...