İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı / Istanbul Gelisim University Department of Health, Culture and Sports