Now showing items 1-6 of 6

  • Eğitim Politikası 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2018)
   İstanbul Gelişim Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde akademik ve uygulamalı bilim, sanat ve spor eğitimi veren bir yükseköğretim kuruluşudur. Dünya ölçeğinde üretilen fikriyatı, bilimsel bilgiyi, ...
  • Uluslararasılaşma Politikası 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2018)
   Yükseköğretim kuruluşları, ekolojik, toplumsal, iktisadi ve teknolojik etkilerin sınır aşan özelliklerinin ön plana çıktığı; küreselleşmenin ve iletişim teknolojilerinin etkisiyle geçmişinde hiç olmadığı kadar entegre olan ...
  • Topluma Hizmet Politikası 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2018)
   Adil, iyi ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmak Üniversitenin ahlaki ve bilimsel yükümlülüğüdür. Yükseköğretim kuruluşlarının varlık sebebi sadece bilim ve bilgi üretmek ve mesleki eğitim vermek değildir. İyi vatandaş, ...
  • Yönetişim Politikası 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2018)
   İstanbul Gelişim Üniversitesi, akademik ve idari kadrolarında çalışanlarını, öğrencilerini, mezunlarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin girdi ve çıktılarıyla ilgili tüm toplum ve reel sektör kesimlerini paydaşları olarak ...
  • Araştırma-Geliştirme Politikası 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2018)
   İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim ve araştırma yapmayı birincil varlık sebebi olarak tanımlar. Araştırma yapmanın amacı değer üretmektir. Maddi ve maddi olmayan değerler birlikte kültürü meydana getirir: Teknoloji ...
  • Bilgi Güvenliği Politikası 

   İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2019)
   Eğitim, öğretim ve idari organizasyon faaliyetlerine ilişkin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilgi güvenliği ile ilgili iş süreçlerini kapsar.