Show simple item record

dc.contributor.authorSavaş, Sezgin
dc.date.accessioned2019-06-13T09:35:38Z
dc.date.available2019-06-13T09:35:38Z
dc.date.issued15-12-2015en_US
dc.identifier.issn2619-9718
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1300
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, literatürde oldukça ihmal edilmiş bir konu olan ‘bütünleşik kurumsal iletişim açısından çerçeveleme teorisinin ne ifade ettiğini’ ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın ilk aşamasında bütünleşik kurumsal iletişim düşüncesi açıklanırken, ikinci aşamada, daha çok haber araştırmalarında kullanılan çerçeveleme teorisinin bütünleşik kurumsal iletişim içerisinde nasıl yer alması gerektiği tartışılmıştır. Literatür taraması sonucunda elde edilen veriler ışığında, çalışmanın sonucunda, çerçevelerin kurumlar tarafından (olumlu veya olumsuz) hangi maksatlarla kullanıldığı ortaya koyulmuştur. Çerçeveleme olgusunun, kurumun kamuların gözünde konumlanması açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurumların geniş çerçeveler kullanmasının modern çift yönlü iletişim anlayışıyla uyum sağladığına dikkat çekilerek, kurumların geniş çerçeveler kullanmasının bir seçim olmasından çok gereklilik olduğu saptanmıştır. Yine, buna ek olarak kurumların özellikle medya kanalları aracılığıyla genel olarak kendilerini olumlu özelliklerle bütünleşecekleri şekilde çerçeveledikleri, çerçeveleme sayesinden manipülasyonun kolaylaştığı, bir nevi hedef kitle üzerinde istenilen etkinin yaratılabilmesinin mümkün olduğu ortaya çıkarılmıştır. Buna karşın, çeşitli araştırmacıların görüşleri temel alınarak, etik değerlere bağlı kurumların, geniş çerçeveler oluşturmasının hedef kitlelerinde olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağı iddia edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to reveal what framing theory represents in terms of integrated corporate communication, which is a disregarded subject in the literature. First of all the integrated corporate communication concept is explained, and then it is argued that how framing theory which is used in news researches should exist in terms of integrated corporate communication. Literature research revealed the purposes, whether it is positive or negative, why the corporate uses frames. It is concluded that framing is important for the position of the corporate in the public eye. The study comes up to the idea that using wider frames harmonizes with two-sided communication and it is a necessity, not a choice, for the corporate to use wider frames. Also, it is revealed that corporates especially frame themselves on media in terms of their positive attributes; framing eases the manipulation and enables the desired impact on the target groups. None the less, based on various researchers’ opinions, it is claimed that when corporates which are bound to ethical values create wider frames, they make positive outcomes on their target groups.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAkdeniz Üniversitesien_US
dc.relation.isversionofdoi.org/10.31123/akil.437462en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBütünleşik Kurumsal İletişimen_US
dc.subjectÇerçeveleme Teorisien_US
dc.subjectBütünleşik Kurumsal İletişimde Çerçevelemeen_US
dc.subjectIntegrated Corporate Communicationen_US
dc.subjectFraming Theoryen_US
dc.subjectFraming in Integrated Corporate Communicationen_US
dc.titleBütünleşik Kurumsal İletişimin Bir Unsuru Olarak Çerçevelemeen_US
dc.title.alternativeFraming as an Element of Integrated Corporate Communicationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.issue24en_US
dc.identifier.startpage148en_US
dc.identifier.endpage167en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess