Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Kadir Muzaffer
dc.date.accessioned2020-02-12T20:26:45Z
dc.date.available2020-02-12T20:26:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1974
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET BEYAZ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı / Hareket ve Antrenman Bilim Dalı Konu: Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dieteticsen_US
dc.description.abstractTez çalışması Gaziantep şehrinde lise çağındaki öğrencilerin cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma tarama modeline dayalı betimsel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Veriler Gaziantep ilindeki 450 erkek ve 350 kadın olmak üzere lise çağındaki toplam 800 öğrenciye birebir yüz yüze görüşme yöntemiyle 7 soruluk IPAQ (Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi)anketi uygulanarak elde edildi. Yapılan istatistiksel analize göre hem şiddetli bedensel güç gerektiren, hem orta dereceli bedensel güç gerektiren, hem de bir seferde en az 10 dakika yürüme yapılan aktiviteler için cinsiyetler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Benzer şekilde erkekler ile kadınların son bir hafta içinde gün içinde oturarak geçirdikleri zaman arasında anlamlı bir fark yoktur. Cinsiyete göre aktiflik düzeyi incelenmiş ve erkeklerde 252, kadınlarda 281 kişinin sedanter olduğu belirlenmiştir. Kadınlar erkeklere göre istatistiki olarak anlamlı şekilde (p<0,05)sedanter olarak bulunmuştur. Araştırmamızda erkek öğrenci grubunda 198 kişi, kadın öğrenci grubunda 69 kişi fiziksel olarak aktif bireylerdir. Yeterli aktivite düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak yüksek düzeyde (p<0,05) erkekler lehine anlamlıdır. Erkeklerin yeterli aktivite düzeyi, kadınlardan daha yüksektir. Obezite gibi birçok kronik hastalığın oluşmasında fizik aktivite son derece önemli bir risk faktörüdür. Ülkemizde obezitenin kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görüldüğü göz önüne alındığında daha lise çağlarından başlayarak tüm bireylerin, özellikle de kadınların sedanter yaşam alışkanlıklarından uzaklaştıracak önlemler alınmalıdır.en_US
dc.description.abstractThis study aims to compare the physical activity levels of high school students who are living in Gaziantep based on their gender. We applied survey research method as a descriptive research method. Data were collected from 800 high school students (450 men and 350 women) via face-to-face interview method using The International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) which comprises 7 items. Statistical analyses showed that there is no significant difference between the genders in terms of doing vigorous/moderate physical activities or continual walking activities of at least 10 minutes. Similarly, no significant difference was found between the time spent sedentarily in a day by men and women during the last week. The activity level of students was examined according to their gender and found that 198 men and 69 women are "suffeciently active". Statistical analyses showed that the difference between "sufficent activity levels" between men and women found statisticly significant (p <0.05) in favor of men. Low-level physical activity is an extremely important factor in the development of many chronic diseases such as obesity. Obesity is more common in women than men in our country so precautions should be taken especially starting from high school ages to make women more active.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectEgzersizen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectExerciseen_US
dc.subjectComparisonen_US
dc.subjectKarşılaştırmaen_US
dc.titleGaziantep'te lise çağındaki öğrencilerin cinsiyete göre fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of physical activity levels of high school students in Gazi̇antepen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess