Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Zekiye
dc.contributor.authorAka, Serkan Tevabil
dc.contributor.authorArı, Erdal
dc.contributor.authorCan, İbrahim
dc.contributor.authorKale, Rasim
dc.date.accessioned2019-01-21T07:11:58Z
dc.date.available2019-01-21T07:11:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1307-6477
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/925
dc.description.abstractPhysical education and sports classes are generally amongst the students’ favourite classes. Children manifest themselves primarily with their behaviours in social life. Thus, physical education classes play a crucial role in improving individual differences and biological structure. The behaviours that were seen in the other classes may differ from those in the physical education classes. While the danger of injury in physical education classes may discourage the students, that is not the case in the other classes. The aim of this study is to investigate the sixth-graders' fears towards physical education classes by taking into consideration some variances.The study that was done in 2012-2013 spring term was carried out in the provinces of Van, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Muş and Ağrı with 262 sixth-graders consisting of 147 females and 115 males by testing them with the illustrated phobia test. In the study, it has been investigated whether the variances such as the students' genders, residences, number of siblings, educational background of their parents, type of the movies they watch have any effects on liking or having phobia of the physical education lesson with the help of the illustrated phobia test. As a method, the illustrated phobia test’s part that was prepared for the sports hall and that was improved by Bös / Mechling (1985) has been used. It consisted of 6 pictures that were taken in sports hall and 7 pictures that were taken in water. In the data analysis t-test, analysis of variance (ANOVA) and correlation analysis were used.According to analysis of variance results, thoughts of jumping over the vault overcoming the medic ball obstacle, walking over balance beam, hands free hanging downward on chin-up bar with feet differentiated significiantly according to their love rates of physical education (p<0.05). Also, thoughts of hanging one handed on the climbing hawser, hands free hanging downward on chin-up bar with feet differentiated significiantly according to their sort of movie subjects watch (p<0.05). and thoughts of walking over balance beam differentiated according to their maternal education levels (p<0.05). According to independent ttest results, thoughts of jumping over vault overcoming the medic ball obstacle, hanging one handed on the climbing hawser, hands free hanging downward on chin-up bar with feet differentiated significiantly according to gender of students (p<0.05). In conclusion, it can be said that exercise perceptions of students could be affected by various properties of students.en_US
dc.description.abstractGenel olarak beden eğitimi ve spor dersleri öğrencilerin en sevdiği dersler arasındadır. Çocuklar, sosyal hayatta öncelikle kendilerini, davranışlarıyla belli ederler. Bu nedenle, beden eğitimi dersleri bireysel farklılıkların ve biyolojik yapının geliştirilmesinde anahtar bir rol oynar. Diğer derslerde ortaya konulan davranışlar ile beden eğitimi dersinde gösterilen tepkiler birbirlerinden farklı olabilmektedir. Beden eğitimi dersinde sakatlanma tehlikesi, öğrencide bir ön korku oluşturabilirken diğer derslerde bu durum söz konusu değildir. Bu çalışmada, ilköğretime devam eden 6. sınıf öğrencilerinin, bazı değişkenler göz önünde bulundurularak beden eğitimi ve spor dersine karşı korku durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. 2012 -2013 yıllı bahar döneminde gerçekleştirilen bu çalışma; Van, Trabzon, Gümüşhane, Erzurum, Muş ve Ağrı illerinde 147’si kız 115’i erkek olmak üzere toplam 262 6. sınıf öğrencisine resimli korku testi uygulanarak yapılmıştır. Öğrencilerin cinsiyeti, yaşadığı yer, kardeş sayısı, anne ve baba eğitim durumu, izlediği film türü gibi değişkenlerin; beden eğitimi ve spor dersini sevme veya korkma üzerinde etkili olup olmadığı, resimli korku testi ile araştırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada yöntem olarak 6 tanesi spor salonunda 7 tanesi suda olmak üzere toplam 13 resimden oluşan Bös / Mechling (1985) tarafından geliştirilen resimli korku testinin spor salonuna yönelik olarak hazırlanan bölümü kullanılmıştır. Veri analizinde T testi, varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre, öğrencilerin kasanın üzerinden sağlık topu engelini aşarak yere atlama, barfiks barında ayaklar asılı, eller serbest aşağı asılma durumlarına ilişkin düşüncelerinin beden eğitimi dersini sevme derecesine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0.05). Bunun yanında öğrencilerin tırmanma halatında tek elle asılı kalma ve barfiks barında ayaklar asılı eller serbest aşağı asılma durumlarına ilişkin düşüncelerinin izlenilen film türüne göre anlamlı derecede farklılaştığı (p<0.05), denge aleti üzerinden yürüyerek geçme durumuna ilişkin düşüncelerinin ise anne eğitim düzeyine göre anlamlı derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). İlişkisiz örneklemler için t testi sonuçlarına göre ise, öğrencilerin kasanın üzerinden sağlık topu engelini aşarak yere atlama, tırmanma halatında tek elle asılı kalma ve barfiks barında ayaklar asılı eller serbest aşağı asılma durumlarına ilişkin düşüncelerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Oturulan evin kendine ait olma durumuna göre ise öğrencilerin kasanın üzerinden sağlık topu engelini aşarak yere atlamaya ilişkin düşüncelerinin anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, öğrencilerin Beden eğitimi ve spor dersine karşı algılarının çeşitli özelliklerinden etkilenebileceği söylenebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleThe Examination of Fear Levels From Physical Education And Sports Lesson of Students by llustrated Phobia Testen_US
dc.title.alternativeResimli Korku Testi ile Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersinden Korkma Düzeylerinin İncelenmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBeden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.relation.publicationcategoryKategori Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess