Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Aytaç
dc.date.accessioned2018-12-05T09:00:47Z
dc.date.available2018-12-05T09:00:47Z
dc.date.issued2015-02-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/87
dc.descriptionDanışman: Alaittin Kazım Kirtişen_US
dc.description.abstractEğitim sektöründe teknolojik ve diğer gelişmelerle birlikte yönetim anlayışında ve yönetici tutumlarında büyük değişimler yaşanmaktadır. Rekabet kültürünün yaygın olduğu günümüzde liderlerin eğitim kurumlarının hedeflerine ulaşmasında büyük katkıları vardır. Bu hedeflere ulaşmada kurumun diğer ögeleri ile birlikte çalışanların performansları ve motivasyonları önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim kurumlarında çalışanların performansını önemseyen, performanslarının artmasını sağlayacak bir yöneticilik anlayışını benimseyen eğitim liderlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada, eğitim kurumlarında, yöneticilerin lider kimliklerinin sahaya uygulanması sonrasında çalışanların performansı üzerinde nasıl bir etkisinin olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada eğitim, yönetim, liderlik ile ilgili tanımlar ile performans ve motivasyon kavramları irdelenmiştir. Uygulamada anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın alanını İstanbul Beylikdüzü ilçesindeki Ortaöğretim kurumlarının çalışanları oluşturmaktadır. Örneklem grubu olarak 526 ortaöğretim çalışanına uygulanmış ancak 210 çalışandan geri bildirim sağlanmıştır. Çalışmada yer alan analizler için SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, yöneticilerin liderlik özelliklerinin çalışanların performansını etkilediği görülmüştür. Eğitim kurumlarında yöneticilerin liderliği ile çalışanların performansı arasında aynı yönlü güçlü bir ilişkinin olduğu hipotezi doğrulanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, eğitim kurumlarında yöneticilerin liderlik eğitimini almaları önerilmektedir. Yöneticilerin, tutum ve davranışları, ortaya koydukları vizyon, çalışanlarla olan yönetimsel ilişkileri performansı etkilemektedir. Yöneticilerin lider özelliklerinin çalışanlar üzerinde olumlu etkisi olacak ve performansın artmasını sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractGreat changes are taking place in the management approach and managers with technological and other developments in the education sector attitudes. There are major contributions to achieving the common competition culture today that target the leaders of educational institutions. Performance and motivation of employees, along with other elements of the organization in achieving these goals is an important place. Who care about the performance of employees in educational institutions is needed in the training leaders adopted a management approach that will lead to improved performance. In this research, educational institutions, after applying the field of business leaders how identity is intended to show that the impact on the performance of employees. In this research, education, management, and leadership performance and motivation defines related concepts are examined. In practice, the survey method was used. Area of research is composed of employees of Istanbul Flat secondary schools in the district have been applied to a sample group of 526 secondary feedback from employees working but 210 is provided. SPSS 21 software package was used for analysis in the study area. In the survey, managers were found to affect the performance of the employees of leadership qualities. The same way that the hypothesis of a strong relationship between the performance of the employees of executive leadership in educational institutions has been confirmed. In the light of the findings, educational institutions of their managers take leadership training is recommended. Manager, attitudes and behavior, they reveal vision, managerial relationships with employees affects performance. Leader of the characteristics of managers on employees will have a positive impact, and will help improve the performance.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleEğitim Kurumlarında Yönetim, Yönetimde Liderliğin Çalışanların Performansına Etkileri ve Beylikdüzü Ortaöğretim Kurumları Örneğien_US
dc.title.alternativeManagement in Educational Institutions, the Effects of Management Leadership on Employee's Performance and Example of Secondary Education Institutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record