Show simple item record

dc.contributor.authorBaş, Elif
dc.date.accessioned2019-01-14T11:54:59Z
dc.date.available2019-01-14T11:54:59Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/859
dc.description05.06.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Rıza Haluk Kul.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Boeing 777 uçaklarında, kabin bölümü iş sahasında bulunan riskleri tanımlamak ve bu risklere çözüm önerileri sunmaktır. Böylece hem şirket yöneticilerine hem de çalışanlara farkındalık sağlayarak alınan önlemlerle mevcut riskleri ortadan kaldırmak ya da minimize etmek hedeflenmiştir. Bu kapsamda araştırma 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iş sağlığı ve güvenliğinin tanımına yer verilmiş, iş kazalarının, meslek hastalıklarının nedenleri ve ekonomik boyutları incelenerek iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde daha güvenli çalışma koşullarının insan yaşamlarına olduğu kadar ekonomiye de ne kadar değer kattığına değinilmiştir. İkinci bölümde ise risk ve tehlike kavramlarından bahsedilmiş ve risk analizi kavramı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, havayolu taşımacılığının sektörel özellikleri üzerinde durulmakta ve bu sektördeki otoritelerin görev ve sorumluluklarından, kuruluş amaçlarından bahsedilmektedir. Tez kapsamında risk analizinin uygulandığı Boeing 777 uçaklarının genel ve yapısal özelliklerine yer verilmiştir. Son bölümde ise, uçuş operasyonunun risk değerlendirmeleri Boeing 777 temel alınarak değerlendirilmiştir. Boeing 777 uçaklarında, kabin memurlarının tüm operasyon sürecinde karşılaştığı riskler ortaya konulmuş, bu risklerin analizleri yapılıp önem dereceleri hesaplanarak her risk için ayrı ayrı çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmada L Matris yöntemi ile risk analiz tabloları oluşturulmuş ve bu yöntemler ışığında risk derecelendirmeleri yapılmıştır. Son bölümde bu tablolara yer verilerek çözüm önerileri sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn our country, the importance of business health and safety is increasing with new laws and significant advancements are made. In particular, risk analysis studies constitute the basic building block of occupational health and safety. Risk analysis emerges as an important guide for identifying hazards, identifying the risks posed by these hazards, deciding on the precautions to be taken against these risks, and implementing them. In other words, it is the first step to in order to achieve better working conditions. Detecting and analyzing existing risks provide more efficient, safer and healthier conditions for every workplace. In particular, foreseeing the risks that may arise in air transport, which is a sector where every rule is a matter of life and death, and(sil) taking precautions will prevent great disasters. As work conditions are reduced and risks are reduced not only for the employees but also for the passengers who are being transported, every attempt made to remove the risks in this sector is twice as important. In this thesis, the sectoral characteristics of air transportation are emphasized and the duties and responsibilities of the authorities in this sector are mentioned. The most important and last resort of this sector, the risks of flight operations, were evaluated based on Boeing 777. In these flights, the risks that the cabin officers encounter during the whole operation process are put forward and these risks are analyzed and the importance ratings are calculated. At the end, individual solution proposals were presented for each risk. The main objective of this study is to identify the risks in the vessel, and propose solutions to the airlines' operations. Thus, it is aimed to eliminate or minimize existing risks with measures taken by providing both company managers and employees with awareness. On the other hand, considering that the cabin officer is a very favorable profession and that the job description is not fully known to the public, an important resource has been established which explains the operational procedures, job descriptions and all the risks to be encountered for those who want to be part of this profession.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectKurumsal Risk Yönetimien_US
dc.titleHavayolu taşımacılığında kabin ekiplerinin çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği açısından risk analizi ve değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeBoeıng 777 örneği / An analysis and evaluation of risk of working conditions for cabin crews in air transportation in terms of occupational health and safety: The Boeing 777 modelen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess