Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Yaşam Doyumu İlişkisi 

      Akcan, Esra (İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-12-10)
      Bu araştırmanın amacı, ergenlik dönemindeki lise öğrencilerinin demografik değişkenleri göz önüne alınarak, lise öğrencilerinde benlik saygısı ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Geçmişten bugüne kadar ...