Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAksoy, Mehmet
dc.date.accessioned2018-12-07T07:58:29Z
dc.date.available2018-12-07T07:58:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/318
dc.description23.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Mehmet Beyazen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, lise öğrencilerinin fiziksel aktivite ve obezite düzeyleri arasında ilişki düzeyini ve varsa bu ilişkinin yön ve boyutunun tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini; Eskişehir'de 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan 150'si erkek ve 154'ü kadın olmak üzere toplam 304 lise öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Lise öğrencilerinin kendi ifadelerine göre %65,50'sinin fiziksel aktivitelere düzenli katıldıkları tespit edilmiştir. En fazla tercih edilen fiziksel aktiviteler futbol, voleybol ve yürüyüştür. Öğrencilerin fiziksel aktivite yapmalarının önde gelen nedenleri sırasıyla hareketi ve fiziksel aktiviteyi sevme, sağlık ve kondisyon arttırmadır. Fiziksel aktivite yapmayan öğrencilerin belirttikleri nedenler ise yeterli zaman olmayışı, devam etmenin zor oluşu ve istememedir. Öğrenciler haftada 3 defa, ortalama 62 dakika süre ile egzersiz yapmakta ve aktivitenin zorluğunu "biraz zor" olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, tüm öğrencilerin ortalama 61,60 ± 11,72 kg. ağırlığa ve 1,70 ± 0,082 m. boya sahip oldukları tespit edilmiştir (erkeklerde 67,2 ± kg. ve 1,75 ± m; kadınlarda 56,1 ± kg. ve 1,64 ± m). Ortalama BKİ değeri ise 21,37± 3,42 kg/m2'dir. (erkeklerde 21,93 ± 3,71 kg/m2; kadınlarda 20,83 ± 3,02 kg/m2). Toplam öğrenciler arasında obez olan öğrenciler oranı %3,62'dir (erkeklerde %6; kadınlarda %1,3). BKİ ile egzersiz sıklığı arasında -0,07; spor yapma süresi arasında -0,02 ve yapılan sporun zorluk derecesi arasında -0,12 oranında ilişki bulunmaktadır. İlişkilerin tamamı zayıf düzeyde ve negatiftir. Cinsiyete göre; fiziksel aktivitelere katılım oranı, egzersiz yapma sıklığı ve yapılan egzersizin zorluk derecesi erkekler lehine anlamlı farklılık göstermektedir. (p < 0,05) Sonuç olarak; Lise düzeyi öğrencileri fiziksel aktivite düzeyi arttıkça obezite düzeyi hem bayanlarda hem de erkeklerde azalmaktadır. Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Obezite, Lise Öğrencileri.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine the level of relations between physical activity and obesity of high school students, and if so, the direction and dimension of this relationship. The sample of the research included a total of 304 voluntarily high school students, 150 male and 154 female, enrolled in Eskişehir during the 2016-2017 academic year. As a result; it was revealed that 65.50% of high school students participated in sports activities. The most preferred physical activities are football, volleyball and walking. Leading reasons for students' physical activity are love of movement and physical activity, health and condition rise. The reasons for students who do not make physical activities are not having enough time, finding hard to continue and dislike. In general, students perform sports three times a week for an average of 62 minutes and assess the difficulty of the activity as "a little difficult". In addition, students' average weight is 61.60 ± 11.72 kg. and height is 1.70 ± 0.082 m (67.2 kg and 1.75 m for men; 56.1 kg and 1.64 m for women). The mean BMI value is 21.37 ± 3.42 kg/m2 (21.93 ± 3.71 kg/m2 for men; 20.83 ± 3.02 kg/m2for women). The obesity rate is 3.62% (%6 for men; %1,3 for women). The relations between BMI and exercise frequency is -0.07; sports performance duration is -0.02, and sports performance hardness is -0.12. All relations are weak and negative. According to gender; the participation rate in physical activity, exercise frequency and the degree of difficulty of sports made (favoring men) and the weight, height and BMI (in favor of women) significantly differed (p < 0,05). As a result; as the level of physical activity of high school students increases, the level of obesity decreases in both men and women. Key Words: Physical Activity, Obesity, High School Students.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINE::Physiology and pharmacology::Physiology::Nutritionen_US
dc.titleLise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Obezite Arasındaki İlişkien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Physical Activity Level and Obesity in High School Studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record