Show simple item record

dc.contributor.authorKırmızı, Şahin
dc.date.accessioned2018-12-07T07:24:04Z
dc.date.available2018-12-07T07:24:04Z
dc.date.issued2017-02-17
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/307
dc.descriptionDanışman: Erdal Şenen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Almanya ile Türkiye'de bulunan iki farklı tüketici grubunun online satınalma davranışlarını etkileyen faktörleri araştırmaktır. Günün her anında milyonlarca insan internet kullanmaktadır. Bu insanlar onlinepazar için birer potansiyel tüketici konumundadırlar. Dünyada bir çok tedarikçi bulunduğundan ve işletmeler birbirleriyle rekabet halinde olduklarından dolayı, işletmeler müşterilerin neye ihtyaçları olduklarını ve ne istediklerini bilmek zorundadırlar. Müşteri davranışları bir çok farklı faktörlerden etkilenir. Bu faktörler kültür, sosyal sınıf, aile, yaş, cinsiyet, grup ilişkilerindeki referanslar, gelir seviyeleri ve bağımsız gelir elde etme gibi faktörlerdir. Bu faktörler müşteri davranışlaındaki farkları göstermektedir.Aynı zamanda bu faktörler,farklı bölgelerden iki farklı tüketici grubunu göz önüne aldığımızda daha belirgin olarak gözükmektedir. Bu çalışma online müşteri davranışlarını inceleyen bir çalışma olduğundan anket soruları online hazırlandı ve online veri toplama methodu tercih edildi. Anket sorularının linki 10 Eylül 2016 ve 25 Eylül 2016 tarihleri arasında gönderildi. 352 kişi anketi cevapladı ancak 340 kişinin anketi analiz için kullanılabildi.12 kişinin anketi tamamlayamadığından elendi. Almanya ve Türkiye'deki bireyler örneklerimizi oluşturdu. Bu çalışmanın sonucunda Almanya ve Türkiye'de onlinepiyasaya girmek isteyen pazarlamacılara ve zaten bu ülkelerde var olan pazarlamacıların müşterilerinin sadakatini korumasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu çalışma ülkeler arasındaki online müşteri davranışlarının incelenmesine de bir katkı sağlayacaktır. Anahtar Sözcükler: İnternet,Online Alışveriş, Online Müşteri Davranışı, E-Ticaret.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to research the factors affecting online purchase behaviors of two different consumer groups in Germany and Turkey. Millions of people use the internet every day. These people are seen as potential consumers by online market. Since there are many suppliers around the world and the operations are in a competition, the operations must know the wants and needs of customers. Customer behaviors are affected by many things such as culture, social class, family, age, gender, references in group relationships, income levels and independent income generation. These factors show the differences in customers' behaviors. At the same time, these factors are very distinctly seen when we consider two different consumer groups from different regions. This study investigates online customer behavior by doing online questionnare. The link for questionnare was sent onthe dates between 10th September 2016 and 25th September 2016. The questionnare was answered by 352 people, but 340 questionnares were used in the analysis. 12 questionnares were eliminated. The sample was from Germany and Turkey. As a result of this study, the marketers who want to enter online market, or the ones who want to keep their positions can benefit in terms of customer loyalty. Also, this study will help to investigate the online customer behavior between Turkey and Germany. Key Words: İnternetOnline Shopping, Online Customer Behavior, E-Tradeen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleOnline Müşterilerin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Almanya ve Türkiye Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of Online Customers'buying Behavior: Comparison of Germany and Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record