Show simple item record

dc.contributor.authorEfil, Sevda
dc.date.accessioned2020-12-31T22:42:14Z
dc.date.available2020-12-31T22:42:14Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2536-4499
dc.identifier.issn2602-2605
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2545
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, İç Hastalıkları Hemşireliği dersi klinik uygulamasında öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini bir Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda İç Hastalıkları Hemşireliği dersini alan öğrencilerin hazırladığı 320 bakım planı oluşturmaktadır. Örneklemi ise, çalışmaya dâhil edilme kriterlerine uyan 182 bakım planı oluşturmuştur. Veriler “2015-2017 Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA)”, “İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Öğrenci Eğitim Modülü” ve “İç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Bakım Planı Değerlendirme Kriterleri Formu” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: 13 NANDA alanından 10’nuna yönelik en az bir tane olmak üzere toplam 52 hemşirelik tanısının belirlendiği saptanmıştır. İlk üç sırada belirlenen hemşirelik tanılarının “aktivite intoleransı”, “akut ağrı” ve “uyku örüntüsünde bozulma” olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin hemşirelik süreci aşamalarını uygulama durumlarına bakıldığında; tanımlayıcı özellik, ilişkili faktörler, sonuç belirleme ve planlama aşamalarında yeterli olanların daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç: Fizyolojik sorunlara yönelik bakım planı hazırlamada yeterli olan öğrencilerin çoğunlukta olduğu görülürken, en çok değerlendirme aşamasında sorun yaşadıkları belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractAim: This study seeks to analyse the care plans prepared by the nursing students in the clinical practice of the course of Internal Medicine Nursing. Methods: The population of this descriptive study consists of 320 course plans prepared by the students attending the course of Internal Medicine Nursing at a health college. The sample of the study consists of 182 care plans, which met the inclusion criteria of the study. The data were obtained through the “Evaluation Criteria Form for Internal Medicine Nursing Care Plans”, “the 2015-2017 North American Nursing Diagnosis Association”, and “the Student Training Module for the Practice of Internal Medicine Nursing”. Results: The study concluded that a total of 52 nursing diagnoses, including at least one for each area, for 10 out of 13 NANDA areas were made by the students. The top three nursing diagnoses were “activity intolerance”, “acute pain” and “disrupted sleep patterns.” The study also determined the nursing process phases performed by the students and found that majority of the students were competent in the phases of descriptive characteristics, associated factors, outcome determination, and planning. Conclusion: The study revealed that the students competent in preparing a care plan for physiological problems were in majority and that the students had the most problems in the evaluation phase.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.38079/igusabder.748592en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjecthemşirelik öğrencilerien_US
dc.subjecthemşirelik sürecien_US
dc.subjectbakım planıen_US
dc.subjecthemşirelik tanılarıen_US
dc.subjectnursing studentsen_US
dc.subjectnursing processen_US
dc.subjectcare planen_US
dc.subjectnursing diagnosisen_US
dc.titleİç Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Hazırladıkları Bakım Planlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of Care Plans Prepared by Students in the Clinical Practice of Course of Internal Medicine Nursingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0002-4988-3743en_US
dc.identifier.issue12en_US
dc.identifier.startpage398en_US
dc.identifier.endpage414en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess