Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Sevda
dc.date.accessioned2020-06-26T21:52:45Z
dc.date.available2020-06-26T21:52:45Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-30
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2273
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FATİH FUAT TUNCER Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Scienceen_US
dc.description.abstractOn dokuzuncu yüzyılın sonlarına gelindiğinde ortaya yeni bir "jeo-güç" kavramı çıkmıştır. Bu "jeo-güç" kavramının literatüre girdiği isim ise jeopolitiktir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Bloklarının şartlarına sağladığı bütünleşmeden dolayı Harlford Mackinder'in "Kara Hakimiyet Teorisi" (SSCB) ve Nicholas J. Spykman'in "Kenar Kuşak Teorisi" (ABD) iki blok tarafından kullanılmıştır. SSCB'nin çöküşü sonrası Doğu Bloku da dağılmıştır. Batı Blokundan zaferle ayrılan ABD, liberalizmin zaferini tek kutuplulukla ilan etmiştir. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Tarihin Sonu, Medeniyetler Çatışması, Büyük Satranç Tahtası ve Yeni Avrasyacılık gibi başlıca yeni teoriler ortaya çıkmıştır. Francis Fukuyama, Georg Wilhelm Friedrich Hegel ve Alexandre Kojeve'ye yaptığı atıflar ile tezinde SSCB'nin çöküşünü, Berlin Duvarı'nın yıkılışını ve Doğu Avrupa ülkelerinin bağımsızlığını kazanmasını "Tarihin Sonu" olarak değerlendirirken Samuel P. Huntington "Tarihin Sonu" tezine cevap niteliğinde "Medeniyetler Çatışması" tezini ileri sürmüştür. Samuel P. Huntington Soğuk Savaş sonrası dönemin çatışma nedenlerinin ideolojik olmayacağını, ideolojik çatışmaların yerini artık kültürel çatışmaların alacağına vurgu yapmaktadır. Samuel P. Huntington Batı-İslam ve Konfüçyüs medeniyetlerinin çatışacağının altını çizmektedir. Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası'nda Avrasya'yı üzerinde küresel mücadelenin yaşanacağı bir satranç tahtası olarak ifade ederken Amerika için de en büyük ödül olarak göstermektedir. Zbigniew Brzezinski, ABD'nin Avrasya'ya yönelik dış politika stratejilerinin biçimlenmesine öncülük etmiştir. Aleksandr Dugin, yeni Avrasyacılık görüşünde Çarlık Rusya'sı yerine eski SSCB coğrafyasını gösterirken Avrasya'nın sınırlarını genişleterek izlediği yayılmacı politikalar ile Rus jeopolitiğinin önemine dikkat çekmektedir çünkü Avrasya, büyük mücadelelerin yaşanacağı alandır. 11 Eylül terör saldırıları sonrasında Batı Dünyası için tehdidin adı Doğu Bloku iken "Teröre Karşı Savaş" olmuştur. İstikrar, barış, terörle savaş ve küresel hegemonya söylemleri ve Avrasya'da ABD – Rusya rekabeti "Yeni Dünya Düzeni'nin" tek kutuplu mu yoksa çok kutuplu mu olacağının belirleyicisi olmuştur.en_US
dc.description.abstractBy the end of the nineteeth century a new concept of "geo – power" emerged. This "geo – power" concept has entered the literature is geopolitical. Geopolitics played an important role during The First and Second World Wars and during the Cold War. Harlfold Mackinder's theory of the Heartland (USSR) and Nicholas J. Spkyman's Rimland Theory (USA) were used by two blocks due to the integration of the Eastern and Western Bloks during the Cold War. After the collapse of the USSR, the Easter Bloc dissolved. The USA, which left the Western Block with victory,declared the victory liberalism with unipolarity. With the end of the Cold War, The end of History, The Clash of Civilizations, The Grand Chessboard and New Eurasianisim emerged as major new modern theories. Francis Fukuyama, with references to Georg Wilhelm Friedrich Hegel and Alexander Kojeve considers the collapse of the USSR as the end of history. Samuel P. Huntington put forward the thesis of the clash of civilizations in response to the end of history thesis. According to Samuel P. Huntington, there will be no ideological conflicts in the post- Cold War era. Cultural conflicts will exist. Western, Islamic and Confucian civilizations will clash. For Zbigniew Brzeznski, The Grand Chessboard Theory is chessboard in wich Eurasia struggles globally. Eurasia is the biggest prize fort he USA. Zbigniew Brzezinski is the determinant for USA foreign policy in Eurasia. According to Aleksandr Dugin, the new Eurasianisim is the geography of the former USSR. Aleksandr Dugin explains the importance of Russian geopolitics by pursuing expansionist policies to expand Eurasia's borders. Eurasia is the most important area in which great struggles will take place in the new World order. After the September 11 terrorist attacks, the threat to the Western World was the war aganist terrorism while the Eastern Bloc. Stability, peace, the fight aganist terrorism, global hegemony, rhetoric and USA – Russian competition in Eurasia are determined before the new World order, whether unipolar or multipolar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectJeopolitiken_US
dc.subjectTarihin Sonuen_US
dc.subjectMedeniyetler Çatışmasıen_US
dc.subjectBüyük Satranç Tahtasıen_US
dc.subjectAvrasyacılıken_US
dc.subject11 Eylülen_US
dc.subjectABD–Rusya Rekabetien_US
dc.subjectGeopoliticsen_US
dc.subjectEnd of Historyen_US
dc.subjectClash of Civilizationsen_US
dc.subjectGrand Chessboarden_US
dc.subjectEurasianisimen_US
dc.subjectSeptember 11en_US
dc.subjectUSA–Russia rivalyen_US
dc.title11 Eylül sonrası Avrasya'da ABD-Rusya rekabetien_US
dc.title.alternativeUSA-Russia rivaly in Eurasia after 11 Septemberen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess