Show simple item record

dc.contributor.authorAteş, Baran
dc.date.accessioned2020-06-26T21:32:39Z
dc.date.available2020-06-26T21:32:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2270
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMİHA ÜMİT ARAT Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Scienceen_US
dc.description.abstractDünyanın birçok yerinde yaşanan savaş ve çatışmalar, insanların yaşadıkları ülkelerinden, topraklarından terk edilmelerine sebep olmuştur. Genel olarak bakıldığında bu durumun yansımaları geçmişten günümüze büyüyerek gelmektedir. Hatta yaşandığı bölgelerde önüne geçilemeyecek bir hal almıştır. Devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları gibi birçok kurumlar sorunları çözmek politikalar üretmeye çalışmışlardır. Göçmen krizi, görüldüğü ve sanıldığı kadar insanların kendi ülkelerinden kaçarak başka ülkelere yerleşmesini kapsayan bir kavram değildir. Savaş ve çatışmanın yaşandığı dönemde, halkın kendi ülkesinde ve göç etmek zorunda kaldıkları ülkede, yaşadıkları sorunları, göç ettikleri ülkeye yerleşmeye başladıktan sonraki yaşam biçimlerinin tamamını bu kriz kapsamında değerlendirmek gerekmektedir. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan kişilerle ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, zorlukların büyük bir kısmının kadınlar ve çocuklar tarafından yaşanıldığı görülmüştür. Bu araştırma, kadın göçmenlerin, göç öncesi ve sonrası yaşadıkları sorunları, bu sorunlara yönelik çözümler bulabilmeyi, yeni sosyal politikalar inşaa edip, entegrasyon süreçlerine değinmeyi amaçlamıştır.en_US
dc.description.abstractWars and conflicts that happened in many parts of the world have caused people to leave their countries and homelands. In general, the problem of refugees and asylum seekers is growing continuously from past to present. Even in some geographies which it is experienced could not be stopped. Governments, international organizations, NGOs, and many other institutions have endeavored to solve these problems. Refugee crisis is not the concept that seems to be seen that people are escaping from their home countries to other countries. The problem experienced by people in their homeland during the period of war and conflict, the problem that happened in the country where they had to migrate and all problems that are started after begin to settle in that country should be considered within the scope of the refugee crisis. When we are looking for deeply, it is observed that women and children have biggest problems in each stage. In this study, there are some investigations have been made over problems of women refugees in a generel framework, Syria crises and the problems of women refugees who are living in Turkey. This study aimed to eliminate the grievances of women refugees, to find solutions for these problems by increasing sensitivity and to build new social policies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectGöçmenen_US
dc.subjectEntegrasyonen_US
dc.subjectSuriyeli Göçmen Kadınlaren_US
dc.subjectKüçükçekmeceen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.subjectImmigranten_US
dc.subjectSyrıan Migrant Womenen_US
dc.subjectKüçükçekmeceen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleTürkiye'de yaşayan Suriyeli kadın göçmenlerin entegrasyon süreci: Küçükçekmece ilçesi örneğien_US
dc.title.alternativeThe process of integration of Syrian immigrant women living in Turkey: The case of Küçükçekmeceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess