Show simple item record

dc.contributor.authorGöker, Ateşali
dc.date.accessioned2020-06-26T21:09:50Z
dc.date.available2020-06-26T21:09:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-08-22
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2268
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ORKUN İÇTEN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractMuhasebe her tür kuruluşun bütün işlemlerini takip eden, bu işlemleri kaydeden ve sonuçlandıran bir bilim olduğu için tüm kuruluşlar açısından son derece önemlidir. Muhasebe tarafından sunulan bilgiler işletmelerin günlük faaliyetlerinin yönetiminden, politika oluşumunda ve çalışmaların en yüksek verimlilik derecesini ulaşmasında yönetime en büyük yardımı sağlayan şekilde düzenlenmelidir. Çünkü muhasebe işletmeye yönelik tüm ekonomik bilgileri belirler, bu bilgileri biriktirir, sınıflandırılır ve raporlar haline getirir. İşletmelerin karar alma süreçlerinde bu bilgilerin ve dolayısıyla bu bilgi sisteminin önemi son derece büyüktür. Dolayısıyla işletmelerin bugünün artan rekabet koşullarında karlı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri için muhasebe bilgi sistemlerini son derece iyi kurmaları ve muhasebe meslek çalışanlarını iyi belirlemeleri gerekmektedir. Bu çalışmada S.M.M.M. ve YMM meslek adaylarının eğitim sorunları, eğitim irdelenmesi ve örneklerle karşılaştırmalı çözüm önerileri oluşturma amaçlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul ilinde 21-61 yaş aralığında 503 SMMM ve YMM meslek adayına Eğitim Sorunlarının irdelenmesi amacıyla oluşturulan ölçek uygulanmıştır. Uygulanan anket sonuçları değişkenlerin birbirleri ile etkileşimini incelemek amacıyla SPSS istatistiki analiz paket programında korelasyon analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, tablolar halinde yorumlanmış ve sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSince accounting is a science that follows all transactions of all types of organizations and records and finalizes these transactions, it is extremely important for all organizations. The information provided by accounting should be organized in such a way that the management of the company's daily activities, the formation of policies and the highest level of efficiency in the work to ensure the highest level of assistance to management. Because accounting determines all economic information for the business, it accumulates, classifies and reports. The importance of this information and thus of this information system in the decision-making processes of the enterprises is enormous. Therefore, businesses are required to establish accounting information systems very well and to determine accounting professionals in order to sustain their existence in a profitable way in today's increasing competition conditions. In this study, S.M.M.M. and YMM vocational education and training problems, training and comparative solutions with examples. In this context, 503 CPA and YMM vocational candidates in the 21-61 age group in the province of Istanbul were applied to the scale of education. The results of the survey were analyzed by correlation analysis technique in SPSS statistical analysis package program to examine the interaction of variables with each other. The results of the analysis were interpreted as tables and the results were tried to be reached.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectSerbest Muhasebecien_US
dc.subjectMali Müşaviren_US
dc.subjectYeminli Mali Müşaviren_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectIndependent Accountanten_US
dc.subjectFinancial Advisoren_US
dc.subjectCertified Public Accountanten_US
dc.titleMuhasebe mesleğine yönelik eğitim sorularının değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess