Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Uğur
dc.date.accessioned2020-02-08T19:37:33Z
dc.date.available2020-02-08T19:37:33Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07-05
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1962
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİHAN LİMONCUOĞLU Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi Anabilim Dalı / Siyaset Bilimi Bilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Scienceen_US
dc.description.abstractBu tez, 1991 senesinde bağımsızlığını ilan ederek uluslararası konuma gelen Kazakistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerinin Yesevilik bağlamında incelenmesi amacıyla yazılmıştır. 1991-2015 yılları arasındaki ilişkiler bu tezin sınırlarını belirlemektedir. Bu tezin amacı, Kazakistan ve Türkiye ilişkilerini tamamı ile analiz etmek ya da politikalarının başarı ya da başarısızlıklarını ölçmek değildir. Amaç, Kazakistan'da ortaya çıkan Yesevilik anlayışının Türkiye ilişkilerindeki etkisi ve bu bağlamda politikanın belirlenmesinde ne düzeyde etkili olduğu üzerine bir araştırma yapmaktır.en_US
dc.description.abstractThis thesis aim is, in 1991, declared independence in order to examine in the context of its relations with Kazakhstan Yesevilik from Turkey's international position. The relations between 1991 and 2015 determine the limits of this thesis. The aim of this thesis is not to measure their success or failure to analyze the relations with Kazakhstan and Turkey all or policies. The aim is that the resulting impact on relations between Turkey and Kazakhstan Yesevilik do research on understanding what that level is effective in determining policy in this regard.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectKazakistanen_US
dc.subjectTürkiye Kazakistan ilişkilerien_US
dc.subjectYeseviliken_US
dc.subjectHoca Ahmet Yesevien_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectKazakhstanen_US
dc.subjectTurkey Kazakhstan relationsen_US
dc.title1991-2015 arası Yesevilik bağlamında Türkiye Kazakistan ilişkileri: Ekonomi, kültür, diplomasien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess