Show simple item record

dc.contributor.authorAcar, Yasin
dc.date.accessioned2020-01-11T18:46:19Z
dc.date.available2020-01-11T18:46:19Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1662
dc.description.abstractMatrix is a term used in mathematics and engineering and it is a series of numbers ranked on a plane. The Latin meaning of the Matrix is the womb that the only place in the world where one feels most secure and comfortable, and sleep continuously isolated from the realities of the outside world. Matrix means a highly developed form of a computergenerated program. Thanks to the developments in modern technology, without the "outside world", perceptions can be seen very realistic. There are very special effects and very technological elements in the movie, yet here, it is going to be criticized fate and free will with its philosophical background. This paper will also be motivated by two significant issues; predestination(fate) and free will. Both of them will be examined through both on the symbols and the choices of the characters and the study will be passed over the protagonist in the body part of the article. Neo and certain biblical or religious elements. Finally, addition to the all questions which mentioned next chapeters, the study will especially try to respond the questions of, “If we believe in God and we confirmed to obey God’s orders, then can we say that we have any freedom of choice?”en_US
dc.description.abstractMatrix, Bir düzlemde sıralanan sayı diziminin matematikte ve mühendislikte kullanılan bir terimdir Matrix. Kelimenin kökenine baktığımızda Latince “rahim” anlamına geldiğini görürüz. Rahim bireyin kendini rahatta ve güvende hissettiği, sürekli bir uyku halinin mevcut olduğu, dış dünya ile bağlantısının olmadığı daha da ötesi kendine yarattığı alternatif gerçekliğin bağlamsal olarak hissedildiği en alternatif pozisyon. Bununla birlikte Matrix, bir bilgisayar programının son derece gelişmiş bir formu anlamına da gelebilmektedir. Başka bir ifade ile Matrix bilgisayar dünyasının kendisidir. Modern teknolojideki gelişmeler sayesinde, "dış dünya" olmadan, algılarımızın dış dünyadaki gerçekçiliklerle karşılanabilir. Film sinematopografik olarak farklı kamera açıları, farklı yöntemlerle ön plana çıkmasına karşın, bu çalışma daha çok filmin görülmeyen ya da yorumlanması gereken kısmı olan felsefi bakış açısı ile karakterler üzerinden kader ve özgür irade konuları tartışılacaktır. Karakterlerin seçimi ve özelikle ana karakter olan Neo’nun seçimlerinin önceden belirlendiği mi yoksa gerçekten bütün karar mekanizmasının Neo’nun kendi iradesi ile gerçekleştiği sorgulanılacaktır. Film de yoğunlukta olan dini göndermelerde kader ve özgür irade başlıkları altında incelenecektir. Çalışma da farklı sorulara cevaplar bulunacak ama en önemlisi belirgin olan sorunun araştırılması ve tartışılması ele alınacak ve çıkan sonuca göre cevaplanılacak. Özellikle "Tanrı'ya inanıp O’nun emirlerine uymayı onayladıysak, özgür iradeden bahsedebilir miyiz? "sorusuna cevap-lar bulmaya çalışılacak.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherInternational Balkan Universityen_US
dc.relation.isversionofhttp://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12927en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAlegoren_US
dc.subjectÖzgür İradeen_US
dc.subjectNeoen_US
dc.subjectKaderen_US
dc.subjectGerçekliken_US
dc.subjectHakikaten_US
dc.subjectAllegoryen_US
dc.subjectFree Willen_US
dc.subjectPredestinationen_US
dc.subjectRealityen_US
dc.titleDiscourse of Fate and Free Will According to the Inevitable End in the Matrixen_US
dc.title.alternativeMatrix Filminde Kader ve Özgür İrade Söylemien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studiesen_US
dc.contributor.departmentYabancı Diller Yüksekokuluen_US
dc.contributor.authorIDhttps://orcid.org/0000-0001-5243-7464en_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage17en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess