Recent Submissions

 • AKTS Kullanıcı Kılavuzu: ECTS Kullanıcı Rehberi (2015) 

  European Union (European Union, 2015)
  Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı (EHEA) içinde programları ve dersleri daha şeffaf hale getiren ve böylece yüksek öğrenim kalitesini yükseltmeye yardımcı olan bir araçtır. AKTS ...
 • Öğrenme Kazanımlarının Belirlenmesi 

  Eğitim Destek Koordinatörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2019)
  Eğitim öğretimde önceleri öğretmen merkezli yaklaşım ağırlıklı iken son yıllarda öğrenci merkezli yaklaşıma bir geçiş gözlenmektedir. Öğretmen merkezli yaklaşımda; öğretim elemanı ne öğreteceğine, nasıl öğreteceğine, ...
 • Öğrenim Çıktıları Eğitim Sunumu 

  Eğitim Destek Koordinatörlüğü (İstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim University, 2019)
  1.Öğrenim Çıktısı Nedir? Öğrenim çıktıları, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, başarılı olmuş bir öğrencinin;  ne bileceğini,  ne anlayabileceğini  ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerin spesifik ve ...