Show simple item record

dc.contributor.authorErdoğan, Muhammet Ömer
dc.date.accessioned2019-12-22T20:30:53Z
dc.date.available2019-12-22T20:30:53Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1583
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. ALİ OKATAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Konu: Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering ; Mekatronik Mühendisliği = Mechatronics Engineering Dizin: Mil yatak sistemleri = Shaft bearing systemsen_US
dc.description.abstractİnsanların yeteneğine ihtiyaç duyulduğu mutfak sanatlarında, teknolojinin yardımı ile iş gücünün azaltılması ve hatanın sıfıra indirilmesi amaçlanmaktadır. 3 eksenli yazıcıların yaygınlaştığı bu dönemde artık plastik yerine birçok madde basabilen makineler üretilmektedir. Yapılan tezde bu makine ile gıda sektöründe iki eksen sistemi kullanarak, iş yeteneğine ihtiyaç duyulmadan daha seri ve az hatalı ürün ortaya koymayı hedeflenmektedir. İlk bölümünde literatür taraması yer alan tezde, ikinci bölümde sistemde kullanılan motor, sıvı akış ünitesinin ve mekanik kısmının tasarımı yer almaktadır. Üçüncü bölümde yazılım kısmı yer alırken, dördüncü bölümde ise tasarlanan bu makinenin talaşlı ve talaşsız üretim ile deneysel testleri yapılmıştır. Tasarlanan makine üzerine gerçek zamanlı olarak bilgisayar ara yüzü tarafından gönderilen koordinatların (x, y) ve sıvı akış ünitesinin çalışma durumları mikro denetleyici yazılımı ile işlenmiştir. Yazılımsal olarak iki bölümde ele alınmıştır. Bilgisayar ortamında kontrolün sağlanacağı bir ara yüz ve oluşturulan bilgisayar ara yüzü tarafından kontrolün sağlanacağı mikro denetleyici yazılımıdır. Bilgisayar ara yüzü tasarımı Visual Studio 2017 platformunda c# (c sahrp) dili kullanılarak tasarlanmıştır. Mikro denetleyici yazılımı tasarımında da Arduino yazılımı kullanılmıştır. Makine bilgisayar ara yüzü üzerinde fare ile yapılan çizimleri veya daha önceden kaydedilmiş *.PANKEK dosya uzantılı pankek verilerini mikro denetleyici üzerine, mikro denetleyici kartının bilgisayar üzerine bağlı olduğu seri port iletişim noktasından göndermektedir. Gelen dosyada ki verilere göre pankek sıvı haznesine sahip olan mekanik yapı hava pompasını harekete geçirerek sıvıyı döküm ağzına doğru iletmektedir. Step motorlar ile harekete geçilerek iki eksende sıvıyı ısıtılmış tablaya aktararak istenilen şekli kullanıcıya sunmaktadır. Bu işlemleri ATmega328 bir mikro denetleyiciye sahip bir kart ile yapılmaktadır. Makinenin mekanik yapısı birinci eksen, lineer rulman ile yataklanmış miller üzerine sahip bir kol hareketi bulunurken, ikinci eksende kayış sistemi ile yataklanmış döküm ağzı yer almaktadır. Benzer projelere göre tek kollu oluşu ısıtıcı tablayı alıp koyarken ve kullanıcıya müdahale esnasında kolaylık sağlarken, kayış ve yataklarla sistemi bütünleşmiş kullanılışı ile ön plana çıkmakta ve daha sabit çalışması sağlanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn culinary arts where human ability is needed, it is aimed to reduce labor force with the help of technology and reduce the error to zero. In this period when 3-axis printers are widespread, machines that can print more than one item are now produced instead of plastic. In the thesis, it is aimed to produce more series and fewer erroneous products by using two axis systems in the food sector without the need for business capability. The first part of the thesis contains literature survey, the second part contains the design of the engine, fluid flow unit and mechanical part used in the system. The third part includes the software part, and the fourth part contains the experimental tests of the machine designed for the production of sawdust and without sawdust. The working conditions of the coordinates (x, y) and liquid flow unit sent by the computer interface in real time on the designed machine are processed with micro controller software. Software is discussed in two sections. It is a micro controller software that allows control in a computer environment and control by the computer interface created. . Computer interface design is designed using the C# (C sahrp) language on the Visual Studio 2017 platform. In the design of micro controller software, Arduino software was also used. *Drawings made with the mouse on the machine computer interface or previously saved.Pankek sends the file-extension pankek data onto the microcontroller from the serial port communication point on which the micro controller card is connected to the computer. According to the data from the file, the mechanical structure with the pancake liquid reservoir actuates the air pump and transmits the liquid to the casting mouth. Step motors move the liquid on two axes to the heated table and presents the desired shape to the user. This is done with a card with a micro controller ATmega328. Mechanical structure of the machine the first axis, bearing with bearing shafts have a lever movement, while the second axis with belt system has a cast hole. According to similar projects, the one-arm heating table is taken and placed and the user is comfortable during the intervention, with the use of belts and beds integrated system to come to the fore and more stable operation is provided.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİki eksen makineen_US
dc.subjectMutfaken_US
dc.subjectPankeken_US
dc.subjectTwo axis machineen_US
dc.subjectKitchenen_US
dc.subjectPancakeen_US
dc.titleİki eksenli gıda sıvısı döken makinenin tasarımı, analiz, talaşlı ve talaşsız imalat ile üretimien_US
dc.title.alternativeDesign, analysis and production of two axis food fluid machineen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess