Show simple item record

dc.contributor.authorUslu, Dilara
dc.date.accessioned2019-12-20T20:24:55Z
dc.date.available2019-12-20T20:24:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-14
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1549
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. MUSTAFA BİLİCİ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractİnsan bedeni, biyolojik olduğu kadar toplumsal unsurlara da dayanmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde insanlar, çevrelerindeki insanlar hakkında daha kolayca bilgi sahibi olurken bu bilgiler karşısında daha güçsüz ve dayanıksız hale gelebilmektedir. Sosyal yetkinlik; bir bireyin içinde bulunduğu ortamda sohbet başlatabilmesi, sohbete yön verebilmesi, karşısındakini ikna edebilmesi davranışları ile ifade edilmektedir. Bu araştırma, "bedeni beğenme – sosyal yetkinlik arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi" amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki Capacity AVM'nin yemek katındaki tüketiciler arasından tesadüfi olarak seçilen 250 kişiye; kişisel bilgi formu, bedeni beğenme ve algılanan sosyal yetkinlik ölçekleri uygulanarak veriler toplanmıştır. Veriler SPSS 22 programına girilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, bedeni beğenme – sosyal yetkinlik ölçeklerinin sosyodemografik değişkenlere göre farklılaştığı, bedeni beğenme – sosyal yetkinlik arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractHuman body is associated with social factors as much as biological factors. Today, due to developing Technologies, people can access information about individuals around them even though they are weaker and vulnerable in front of those information. Social efficacy is a set of behaviors such as initiating and directing a conversation, and persuading people. In this study, the relationship between body appreciation and social efficacy in terms of some demographic variables is investigated. Study results indicate that body appreciation and social efficacy scales differ according to socio-demographic variables and there is a positive correlation between body appreciation and social efficacy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectbeden imgesien_US
dc.subjectbeden algısıen_US
dc.subjectbedeni beğenmeen_US
dc.subjectsosyal yetkinliken_US
dc.subjectsosyal becerien_US
dc.subjectsosyalleşmeen_US
dc.subjectbody imageen_US
dc.subjectbody perceptionen_US
dc.subjectbody appreciationen_US
dc.subjectsocial efficacyen_US
dc.subjectsocializationen_US
dc.titleBedeni beğenme - sosyal yetkinlik arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between body like - social competence in terms of various variablesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess