Show simple item record

dc.contributor.authorTurgut, Seyit
dc.date.accessioned2018-12-05T14:09:04Z
dc.date.available2018-12-05T14:09:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/146
dc.description09.12.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: İzzet Gümüşen_US
dc.description.abstractDönüştürücü liderlik; geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma yöneliktir. Dönüşümcü liderliğin özellikle banka gibi kurumlarda çok önemli yeri vardır. Kendinden bağımsız olarak değişen çevre koşullarında kurumu sürekli piyasada canlı tutan, oluşabilecek durumları önceden tahmin edebilen, kriz ortamında kurumunu en az zarar görerek çıkarabilen ve çalışanları üzerinde yüzde yüz olarak etkisi bulunan dönüşümcü liderlere duyulan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Geçmiş dönemlerde bu liderlerin çalışanları üzerinde etki yaratması daha kolaydı Ancak günümüz şartlarında bu hiç de kolay değildir. Dönüştürücü liderlik, toplumlarda ve örgütlerde köklü değişimlerin yapılmasını ve bu yapılan değişimler neticesinde başarının elde edilmesini sağlayan liderlik tarzıdır. Dönüştürücü liderler çalışanlarının var olan ihtiyaçlarını belirler ve onları daha da motive ederek daha yüksek gereksinimleri özendirmeye ve bunları karşılamaya çalışırlar. Performans değerlendirmesi, devlet kurumlarının daha önceden belirlenmiş amaçlarına ulaşmak adına, takip ettikleri sürecin, bu amaçları gerçekleştirmek adına izlenen faaliyet ve projelerin sonlanmasıyla birlikte ulaşılan yeni durumun analiz edilmesidir. Performans değerlendirmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının belirledikleri amaçlarına varmak için kullandığı yöntemlerin elde edilen sonuçların izlenmesi ve bunun üzerine aksiyon alınmasını içermektedir. Çalışanlar hakkında önemli bilgiler veren performans değerlendirme, kişilerin motivasyon ve performanslarını arttırmak için yapılması gerekenlerin de ihbarcısı rolünü oynamaktadır. Genelde disiplini sağlayan, motivasyonu arttıran performans değerlendirmesi eğer değerlendirme süreci adil işlemezse çalışanların büyük bölümünün motivasyonunu bozmaktadır. Bu nedenle eşit davranılması gerekmektedir. Dönüşümcü liderlerin Performans değerlendirilmesine birçok katkısı bulunmaktadır. Performans değerlendirilmesini bir bütün olarak ele alındığında birbirinden ayırmadan tabloyu bir bütün olarak incelediğimizde olumlu yöndeki katkıları görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Lider, Liderlik, Liderlik Türleri, Performans, Performans Değerlendirme, Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, İşgücü Motivasyonu.en_US
dc.description.abstractTransformational leadership; future, innovation is for change and reform. Transformational leadership is a very important place, especially in institutions such as banks. Self-independent institution in changing environmental conditions in the continuous market that keep us alive, that can anticipate situations that might occur, the institution in crisis can benefit by seeing minimal damage and employees to the transformational leader that acts as a one hundred percent on further increased the need. Prior periods were easier to have an impact on the employees of these leaders, however, in today's conditions is not easy at all. Transformational leadership, society and the making of fundamental changes in the organization and the leadership style that leads to the success of the changes made as a result. Converter leaders determine the needs of existing employees and to encourage higher requirements by them even more motivated and work to meet them. Performance evaluation, in order to reach the predetermined goal of state institutions, the process they follow is to analyze the new situation achieved with the end of the monitoring activities and projects for realization of these objectives. Performance evaluation, public institutions and organizations of the results obtained from the method used to reach the goals they have set, and includes monitoring the action taken on it. providing important information about employee performance evaluation needs to be done to improve people's motivation and performance also plays the role of whistleblowers. In general, providing discipline, performance assessment and evaluation process that enhances motivation if disrupt the motivation of the majority of the employees just does not work. Therefore, it should be treated equally. There are many transformational contribution to the evaluation of performance of the leader. Performance evaluation of the positive contribution we examine the table without separating them as a whole Taken as a whole has seen. Key Words: Leader, Leadership, Types, Performance, Performance Evaluation, Organizational Commitment, Emotional Engagement, Workforce Motivation.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleDönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research on the Effects of Transformational Leadership Practices on Employee Performanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record