Show simple item record

dc.contributor.authorAkbal, Sadun
dc.date.accessioned2019-07-18T08:22:06Z
dc.date.available2019-07-18T08:22:06Z
dc.date.issued2018-8-1en_US
dc.date.submitted2018-08-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1344
dc.descriptionDanışman: Güzin Mukaddes Sevinçer.en_US
dc.description.abstractGünümüzde akıllı telefonların ve uygulamaların gelişmesi tartışılmaz konumdadır. İnsanların nasıl davrandığını, nasıl çalıştığını, iletişim kurduğunu, tükettiğini, etkileşimde bulunduğunu ve bilgi topladığını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı sosyal kaygı bozukluğu ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın temel hedefi doğrultusunda, mevcut bir durumu ortaya koymaya, bu mevcut durum üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan, mevcut haliyle ortaya konulması adına tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın niceliksel araştırma metotlarından olan anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma kapsamında Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Akıllı telefonu olan 417 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Sonuç olarak akıllı telefon bağımlılarında sosyal kaygı düzeyi daha yüksektir. Ayrıca akıllı telefon ile meşguliyet arttıkça bağımlılığın da arttığı görülmüştüren_US
dc.description.abstractToday, the development of smartphones and applications is indisputable. It affects how people behave, how they work, communicate, consume, interact and collect information. The aim of this research is to examine the relationship between social anxiety disorder and smartphone addiction. In the direction of the main objective of the research, a screening model was preferred in order to present an existing situation and to present it as it is without any play on this current situation. The questionnaire method, which is a quantitative research method of the research, was applied. Liebowitz Social Anxiety Scale and Smart Phone Dependence Scale were used in the research. The research was carried out between April-May 2018 at Marmara University, Göztepe Campus. 417 smartphone users participated in the study. As a result, the level of social anxiety is higher in smartphone addicts. Also, as the occupation with smartphone increased, the dependency increased.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSosyal Anksiyete Bozukluğuen_US
dc.subjectAkıllı Telefon Bağımlılığıen_US
dc.subjectSocial Anxiety Disorderen_US
dc.subjectSmart Phone Addictionen_US
dc.titleSosyal Anksiyete Bozukluğu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeA Research of the Relationship Between Social Anxiety Disorder and Smartphone Addictionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess