Show simple item record

dc.contributor.authorKalkan, Serkan
dc.date.accessioned2018-12-05T12:48:16Z
dc.date.available2018-12-05T12:48:16Z
dc.date.issued2015-12-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/129
dc.descriptionDanışman: İsmail Dalayen_US
dc.description.abstractAraştırmanın amacı, sağlık kurumlarında kullanılmakta olan bilişim teknolojilerindeki değişimin çalışanlar üzerindeki etkisini belirlemektir.Araştırmada cevabı aranan temel soru; '' Bilişim teknolojilerindeki değişimin Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları üzerinde etkisinin olup olmadığı'' sorusudur. Araştırma 1000 yatak kapasiteli S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan tıbbi sekreter, memur, teknisyen/tekniker, ebe ve hemşireler olmak üzere toplam 190 kişi üzerinde yapılmıştır.Bilişim teknolojilerindeki değişimin çalışanlar üzerindeki etkisi; çalışanların performansının artması, hastane içerisinde iletişimi kolaylaştırmak, hastane içerisinde etkin bir bilgi akışını sağlamak, hizmet etkinliğini artırmak, bölümler/servisler arası bilgi akışını sağlamak, hastalarla hızlı bilgi alışverişini sağlamak, bilgiyi paylaşmak, teknolojik yenilikleri takip etmek, başarılı bir yönetim sergilemek,kavramları üzerinden ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırmada, yeni bilişim teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkisinin tespit edilmesini hedefleyen literatür taramaları ve Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılarak yapılan istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. Analizler SPSS Statistics 22 programı ile yapılmıştır. Anketin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, standart sapma ve ortalama hesaplamaları kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalar için Man Whitney u testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Anketin III. bölümünde güvenilirlik katsayısı (Cronbach's alfa) 0.88 bulunmuş ve bu sonuca göre anket güvenilir kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle rapor haline getirilmiş ve işletme yöneticileri, çalışanlar ve hizmet alanın yararlanmasına yönelik sonuç ve önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: Değişim, Değişim Yönetimi, Bilişim, Bilişim Teknolojisi,Bilişim Teknolojisinde Değişim.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the study is to search for the effect of change of information technology used in health institutions on employees. The main research question of the study is; "if there is effect of change of the information technology used in the Okmeydanı Research and Training Hospital on the employees of it or not." Survey of the research was conducted in the Okmeydanı Research and Training Hospital whose inpatient bed availability is approximately 1000 beds. Employee profiles who attend to the survey in the hospital consist of nurses, midwifes, medical secretaries, officers, paramedics as total 190 employees. The effects of change of the information technology on the hospital employees are searched through following criterias; increase on employee performance, making easier the communication in hospital, enabling efficient information flow, increase service efficiency, enabling information flow between departments, enabling faster information exchange, information sharing, following the technological innovations, displaying a successful management. In this study, literature search and statistical analysis by using Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were performed in order to adress the effects of a new information technology on the hospital employees. The programme of the SPSS Statistics 22 was the tool used for statistical analysis. Frequence, percentage, standart deviation and average calculations were used in order to evaluate the surveys. Man Whitney u test was performed for paired comparison and level of significance was used as 0,05. In the third chapter of the survey, factor of safety (Cronbach's alfa) was calculated as 0,88 and according to this result the survey results were accepted as safety. As a result of this study, data obtained are put into report form. Thus, it is purposed to represent the study results and proposals to be benefited by enterprise managers, employees well as service fields. Key Words: Change, Change Management, Informatics, Information Technology, Change on Information Technology.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleSağlık Kurumlarında Değişim Yönetimi ve Bilişim Teknolojilerinin Uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeChange Management at Health Institutions and Implementation of Information Technologyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record