Show simple item record

dc.contributor.authorSucuoğlu, Hamza
dc.contributor.authorÜstünsoy, Seyfettin
dc.date.accessioned2019-05-16T10:04:15Z
dc.date.available2019-05-16T10:04:15Z
dc.date.issued2019-04-08
dc.identifier.issn1300-0012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1256
dc.description.abstractObjectives: The administration of platelet-rich plasma (PRP), which increases the release of growth factors targeting cartilage regeneration, is used in an effort to relieve pain in knee osteoarthritis (OA). This study measured the short-term efficacy of PRP on chronic pain in patients with OA of the knee. Methods: Patients with chronic knee pain and grade 2-4 knee OA based on the Kellgren-Lawrence (K-L) classification were enrolled in the study. A total of 60 knee joints of 42 patients who completed 3 doses of intraarticular PRP injections administered at intervals of 3 weeks were analyzed. The patients’ pain was evaluated using a resting and activity visual analog scale (VAS) on day 0, and at week 3, 6, and 12. Results: Of the 42 patients, 37 were female. The mean age and body mass index was 60.52±10.41 years and 28.5±9.71 kg/ m2. A total of 18 patients had bilateral knee involvement, and 39 of the 60 knee joints were classified as K-L grade 3-4 OA. A significant improvement was observed in the mean resting and activity VAS scores at day 0 and week 12 (pen_US
dc.description.abstractAmaç: Diz osteoartritinde (OA) kıkırdak rejenerasyonu sağlamaya yönelik büyüme faktörlerinin salınımını artıran platelet rich plasma (PRP) uygulamaları ile diz ağrılarında iyileşme sağlanmaya çalışılmaktadır. Biz de bu nedenle diz OA’da PRP’nin kronik ağrı üzerine kısa dönem etkinliğini ölçmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kellgren – Lawrence (K-L) sınıflamasına göre grade 2-4 arası diz OA olan kronik diz ağrılı 69 hasta çalışmaya alındı. 3 hafta aralıklarla uygulanan 3 doz intraartiküler PRP enjeksiyonunu tamamlayan 42 hastanın 60 diz eklemi ile çalışma tamamlandı. Hastaların ağrıları 0. gün, 3., 6., ve 12. haftalarda istirahat ve aktivite visual analog scala (VAS) ile değerlendirildi. Bulgular: 37’si kadın 42 hastanın ortalama yaşı ve vücut kitle indeksi sırasıyla (ort±standart sapma (SS)) 60.52±10.41 ve 28.5±9.71 idi. Toplam 18 hasta bilateral diz olup, 60 diz ekleminin 39’u ise K-L grade 3-4 osteoartritti. Hastaların 0. gün ve 12. hafta ortalama istirahat ve aktivite VAS skorlarında; (sırasıyla (ort±SS), 5.13±2.70, 7.68±1.83 ve 2.60±2.05, 3.75±2.12, p0.05) skorlarında anlamlı bir fark yoktu. Sonuç: Diz osteoartritinde PRP enjeksiyonlarının 12 haftalık takip döneminde kronik diz ağrıları üzerine anlamlı düzelme sağladığı görüldü. Ek olarak, erken evre diz OA’lılarda PRP’ye ağrıda azalma yanıtı daha iyi bulundu. Anahtar sözcükler: Ağrı; diz; kronik; osteoartrit; PRPen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherThe Journal of the Turkish Society of Algologyen_US
dc.relation.isversionofdoi: 10.14744/agri.2019.81489en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEen_US
dc.titleThe Short-Term Effect of PRP on Chronic Pain in Knee Osteoarthritisen_US
dc.title.alternativeDiz Osteoartritinde PRP’nin Kronik Ağrı Üzerine Kısa Dönem Etkinliğien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalThe Journal of the Turkish Society of Algologyen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage63en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess