Show simple item record

dc.contributor.authorKüsdül, Ferdun
dc.date.accessioned2019-05-09T08:23:10Z
dc.date.available2019-05-09T08:23:10Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1191
dc.descriptionDanışman: Abdülnaim Temuren_US
dc.description.abstractTürkiye'de, politika yapım sürecinde devlet dışı aktörlerin etkinliğinin giderek arttığı düşüncesinden hareketle, devlet dışı aktörlerin Avrupa Birliği üyelik sürecine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada örneklem olarak Türk Sanayici ve İş Adamları Derneğinin çalışmaları incelenmiştir. Çalışma boyunca; Avrupa Birliği, ekonomik bütünleşme (AKÇT, AET ve EURATOM'un birleşmesi) sonucu oluşan Avrupa Toplulukları ayağına, Maastrich Anlaşması ile siyasi bütünleşmenin hedeflendiği bir diğer ayağın eklenmesiyle oluşan bir yapı olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede AB'nin birlik üyesi tüm devletler için ekonomik ve siyasi alanlarda ortak bir politika oluşturmayı amaçladığı, kararlı ve sürdürülebilir olan tüm gelişmeleri desteklediği bilgilerine yer verilmiştir. Ayrıca çalışmanın teorik kısmında devlet dışı aktörler içinde baskı gruplarının hükümetler üzerinde etki oluşturabilmek için kullandıkları araçlardan bahsedilmiştir. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarının bir araya gelerek kurdukları TÜSİAD, gönüllü iş dünyası kuruluşu olarak bilinmektedir. Bu çalışma zarfında yapılan araştırmalarda; TÜSİAD'ın, toplum ve hükümetler üzerinde etkinliğini gün geçtikte artırdığı görülmüş olup, etkin bir baskı grubu hüviyetine büründüğü tespit edilmiştir. TÜSİAD'ın, gerek üyesi olduğu Busıness Europe'daki çalışmaları gerekse temsilcilikleri (AB ve Brüksel Temsilciliği, Ankara Temsilciliği, Berlin ve Paris ofisleri) aracılığıyla yürüttüğü çalışmaları ile AB'ye uyum sürecini yakından takip etmekle birlikte yapmış oldukları temaslarla sürece olumlu katkılar sunduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, TÜSİAD, Baskı Grupları, Devlet Dışı Aktörleren_US
dc.description.abstractİn this study non states Actor's effect was examined about the Turkish policy process with example of Turkish Industrialists and Businessmen's Association. During the study, The European Union is admitted as a structure formed by the Maastricht Treaty on the other hand at political integration by the European Communities as a result of economic integration. İn the study According to was Given information, Just in case for all of European Union Countries new political way and economic policy was intended by the European Union.İn this policies the most important thing has been sustainability and stability. Also in the theoretical part of the study was given how to non states actors pressure on the government with illegal ways. TUSIAD which has been founded by the Turkish Business Men, also it's known as a voluntary business world organization. During the study, has been seen TUSIAD was increased its effect day to day with the some of investigation about the science and economic. Key words: European Union, TUSİAD, Pressure Groups, Non States Actorsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleTürkiye-AB İlişkilerinde Devlet Dışı Aktörlerin Etkisi:(2002-2014) Tüsiad Örneğien_US
dc.title.alternativeEffect of Non-State Actors in Turkey-EU Relations:(2002-2014) the Case of Tusiaden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess