Show simple item record

dc.contributor.authorÖzden, Berrin
dc.date.accessioned2018-12-05T10:56:25Z
dc.date.available2018-12-05T10:56:25Z
dc.date.issued2015-05-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/108
dc.descriptionDanışman: Ali Osman Özcanen_US
dc.description.abstractÜstün yetenekli çocukların, farklılıklarından kaynaklanan gelişim özellikleri ve duyuşsal alanlarının bilişsel ve sosyal alan gelişimleriyle aynı hızda olmaması sebebiyle problem yaşamaları kaçınılmaz olmaktadır. Duygusal zeka gelişiminin doğumla başlayıp her yaşta gelişmeye ve öğrenmeye açık olması yüksek bir potansiyelle dünyaya gelen bu çocuklar ve toplumlar için önemlidir. Bu araştırmanın amacı, Sinop Bilim ve Sanat Merkezine tanılanarak üstün yetenekli olduğu belirlendikten sonra devam eden çocukların duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma, tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini tanılanarak üstün yetenekli olduğu belirlenmiş ve halen Sinop Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 197 öğrenci, örneklemi ise 63' ü kız, 44' ü erkek 107 kişi oluşturmuştur. Çalışmada bağımlı değişkenler duygusal zeka alt boyutları olarak belirlenmiş olup, cinsiyet, yetenek alanı, kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olunduğu, sınıfı, annenin eğitim durumu, babanın eğitim durumu ve yaş düzeyi de bağımsız değişkenleri oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Bar-On Duygusal Zeka Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olup Çocuk ve Ergen Formu kullanılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda SPSS 20,0 kullanılmıştır. Bu çalışmada öncelikle üstün yetenek, üstün yetenekli çocukların özellikleri, duygusal zeka ve duygusal zekanın geliştirilmesi Alanda yazılmış çeşitli kaynaklar taranarak incelenmiş, elde edilen bilgiler düzenlenerek alan yazın oluşturulmuştur.en_US
dc.description.abstractGifted children inevitably have some problems due to the fact that their development traits and the affective domain are not at the same pace with their cognitive and social development. It is known that emotional intelligence starts to develop at birth and it can be improved and learned at every age, so this is highly important for the society and for these children who are born with high potentials. The aim of this study is to investigate the EQ levels of the children who attend Sinop Science and Art Center after being assessed as "gifted" in certain areas.It is a qualitative research which includes 107 students; 63 girls and 44 boys. In the study, sub-categories of emotional intelligence are the dependent variables and gender, gifted domain, number of siblings, having elder brothers/sisters, class at school, parents' education level, and age are the independent variables. Bar-On Emotional Quotient Inventory was used for data acquisition considering its validity and reliability. SPSS 20,0 was used for the statistical analyses. This research study includes a literature review on giftedness, characteristics of the gifted children, emotional intelligence and ways to develop it. This literature review is based on the study of certain resources to gather and organize the data available in these fields. Keywords: Giftedness, emotional intelligence, Bar-On child and adolescent form.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Childrenen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciencesen_US
dc.titleYönetim Bilimi Açısından Üstün Yetenekli Çocukların Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeResearch on Severol Varisbles of Emotional Intelligence Leves of Gifted Children From a Management Science Perspectiveen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record