Total Visits

Views
İstanbul Gelişim Üniversitesi Açık Erişim Politikası Senato Esasları1014
II. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası ve Denge Siyaseti667
Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulundaki Çocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması603
Belediyelerde Stratejik Planlama: Marmara Bölgesi İl Belediyeleri Analizi458
Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi457
Kadınların Toplumsal Hayata Katılımında Yerel Yönetimlerin Rolü455
Yüzme Antrenmanlarının; 8-10 Yaş Performans Grubu Yüzücülerinin Serbest Stil Dereceleri ile Bazı Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi443
Spor Salonlarına Giden Kişilerin Genel Beslenme Alışkanlıkları, Katkılı Besinler Ve Gıda Takviyeleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Görüş ve Tutumları421
Psikolojik Açıdan Normal ve Otistik Çocuklarda Beslenme Bozukluğu401
Basketbolda Esnekliğin Motorik Özelliklere Etkisi329