Total Visits

Views
İstanbul Gelişim Üniversitesi Açık Erişim Politikası Senato Esasları954
Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulundaki Çocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması440
Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi424
Kadınların Toplumsal Hayata Katılımında Yerel Yönetimlerin Rolü376
Spor Salonlarına Giden Kişilerin Genel Beslenme Alışkanlıkları, Katkılı Besinler Ve Gıda Takviyeleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Görüş ve Tutumları336
Belediyelerde Stratejik Planlama: Marmara Bölgesi İl Belediyeleri Analizi330
Yüzme Antrenmanlarının; 8-10 Yaş Performans Grubu Yüzücülerinin Serbest Stil Dereceleri ile Bazı Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi318
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği317
Psikolojik Açıdan Normal ve Otistik Çocuklarda Beslenme Bozukluğu308
II. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası ve Denge Siyaseti304