Total Visits

Views
İstanbul Gelişim Üniversitesi Açık Erişim Politikası Senato Esasları1048
II. Dünya Savaşında Türk Dış Politikası ve Denge Siyaseti760
Okul Öncesi Dönemde (3-6 Yaş) Ana Çocuk Sağlığı ve Anaokulundaki Çocukların Beslenme Özelliklerinin Karşılaştırılması686
Belediyelerde Stratejik Planlama: Marmara Bölgesi İl Belediyeleri Analizi556
Yüzme Antrenmanlarının; 8-10 Yaş Performans Grubu Yüzücülerinin Serbest Stil Dereceleri ile Bazı Antropometrik ve Motorik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi496
Kadınların Toplumsal Hayata Katılımında Yerel Yönetimlerin Rolü495
Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin MS Ataklarına Olan Etkisinin İrdelenmesi469
Spor Salonlarına Giden Kişilerin Genel Beslenme Alışkanlıkları, Katkılı Besinler Ve Gıda Takviyeleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Görüş ve Tutumları468
Psikolojik Açıdan Normal ve Otistik Çocuklarda Beslenme Bozukluğu445
Development of a Lidar System Based on an Infrared RangeFinder Sensor and SlipRing Mechanism393