Show simple item record

dc.contributor.authorAydın, Tuğçe Şükran
dc.date.accessioned2018-12-05T09:16:17Z
dc.date.available2018-12-05T09:16:17Z
dc.date.issued2015-04-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/90
dc.descriptionDanışman: Ömür Şakir Babaoğluen_US
dc.description.abstractBu çalışmada,Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile dogru orantılı olarak ülkemizde, özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı sorunlar açığa çıkmaktadır.İş kazaların çoğu Küçük ve orta ölçekli işletmelerde gerçekleşmektedir.Her yıl azımsanmayacak kadar iş kazaları ve işçı sağlığı ile ilgili aksaklıklar meydana gelmektedir.İşçi sağlığı ve iş güvenliği yalnızca teknik ve tibbi bir çalışma değil aynı zamanda işçinin beslenme,barınma olanakları, doğal çevrenin yaşam şartlarına uygun, elverişli olması gibi birçok konu,işcilerin sağlığını ve iş ğüvenliğini doğrudan etkilemektedir.İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının gelişmesinde işçi mücadeleleri de önemli bir etken olmuştur.İşçi sağlığı ve iş güvenliğine önem verilmesinin esas nedenleri arasında işçinin yaşı, cinsiyeti, ırkı,meslek durumu gözetilmeksizin her işçinin sağlıklı yaşama hakkının en üst düzeyde önlem altına alınmasının gerekliliğidir. Sosyalleşmenin, ekonominin ve sanayileşmenin sonuçlarından biri olan kentleşme ile çekirdek aile yaşamına geçmekte iş kazaları ve işçi sağlığını etkileleyen önemli faktörler olmuştur.İşçinin iş kazası sonucu iş göremez hale gelmesi maddi manevi toplumsal etkileri, güvensiz çalışma ortam koşullarınına yol açmıştır.Bunların sonucunda işçinin işyerinde yabancılaşmaya başlaması ve iş verimliliğinin düşmesinede neden olmaktadır. Bu sebeple işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amacı işyerlerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınarak,işçinin ruhsal ve fiziksel açıdan korunmasının en üst seviyeye çıkarılması,işyeri ortamında sağlığa zarar verebilecek unsurların kaynağında yokedilmesi veya en az seviyeye indirgenmesi,ergonomik açıdan işçi ile iş arasındaki uyumun sağlanılması,var ise hastalıkların tespit edilerek işçinin tedavi olmalarınının sağlanması,karşılaşılan zararlar var ise belirleyip değerlendirerek işyeri güvenliğinin de sağlanması ile birlikte olası iş kazaları engelleyerek denetimin ve düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bunlardan dolayı bu konu üzerine bir çalışma yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, in direct proportion to fast industrialization and technological advancements, some issues about occupational health and safety of persons working at workplaces are discovered in our country. Most of the occupational accidents happen at small and medium scale business places. A considerable amount of occupational accidents and complications related to the workers' health occur every year. Occupational health and safety is not only a technical and medical study but it is also about the issues directly affecting worker's health and safety such as nutrition and sheltering in labour, whether the natural environment is appropriate and convenient for the natural living conditions. In the development of occupational health and safety studies, worker-class struggles have played an important role. One of the main reasons of that much importance given to occupational health and safety is the necessity that health of every worker, as a human right to life, regardless of his age, gender, race or profession must be preserved. Urbanization, which is a consequence of socialization, economy and industrialization, and transition to the nuclear family pattern are also important factors that have affected the occupational health and safety. The material, moral and social effects of becoming disabled through an occupational accident, has created insecure working environment conditions. And as a result of this, workers have become alienated from the workplace and labour productivity has decreased. Due to all these reasons, the need for social security has increased and the purpose of occupational health and safety studies has become; the maximization of the protection of workers in terms of mental and physical aspects by taking the necessary security precautions; pre-elimination or minimization of the elements that can damage health; ergonomic compliance between the work and the worker; identifying workers' diseases and providing treatment for workers if they have any; ensuring workplace safety by identifying and evaluating suffered loss; preventing possible occupational accidents; and conduction of supervisions and regulations. The reasons mentioned are the motives of this study.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleKüçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uygulamalarının İş Kazalarının Önlenmesi Açısından İncelenmesien_US
dc.title.alternativeOccupational Health and Safety Practices in Small and Medium Enterprises Examined with Respect to the Prevention of Occupational Accidentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record