Show simple item record

dc.contributor.authorBekar, Adem
dc.date.accessioned2018-12-05T09:05:58Z
dc.date.available2018-12-05T09:05:58Z
dc.date.issued2015-07-13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/89
dc.descriptionDanışman: Ebru Beyza Bayarçeliken_US
dc.description.abstractGünümüzde işletmeler hızla değişen ve gelişen dinamik bir ortamda faaliyet göstermektedirler. Bu şartlar altında sürekli olarak kaliteyi ve başarıyı yakalamak pek de kolay olmamaktadır. Bu sebeple hedeflerin doğru tanımlanması, başarı kavramını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve çalışanların aynı başarı anlayışı doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Toplam Kalite Yönetim modelleri de bu anlayışa hizmet etmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli de Avrupa'da ve dünyada en çok kullanılan özdeğerleme araçlarından bir tanesidir. EFQM Mükemmellik Modeli, işletmelere mükemmelliğe giden yolun neresinde olduklarını gösteren bir kalite yönetim modelidir. Bu tez çalışmasında, özdeğerleme aracı olarak EFQM Mükemmellik Modeli ile kamu yönetiminde kalite geliştirmenin ve verimliliğin arttırılmasının mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde amaç ve sorun açıklanmıştır. Birinci bölümde, kalite ve toplam kalite yönetimi ile Dünyadaki önemli kalite modelleri ve ödülleri açıklanmıştır. İkinci bölümde, temel kavramlar, kriterler ve RADAR mantığı ele alınarak EFQM Mükemmellik Modeli etraflıca tanıtılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Gelir İdaresinde Gelirin Mükemmel İdaresi (GEMİ) Projesi tanıtılmış ve bu proje doğrultusunda yapılan düzenlemeler ve çalışmalar ele alınmıştır. Dördüncü bölümde de araştırma için uygulanan anketin analiz bulgularının değerlendirilmesi yapılmış ve sonuçları kaleme alınmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Anket, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanlarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 istatistik veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerleme, RADAR Mantığı, Gelir İdaresinde Gelirin Mükemmel İdaresi (GEMİ) Projesi. Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli, Özdeğerleme, RADAR Mantığı, Gelir İdaresinde Gelirin Mükemmel İdaresi (GEMİ) Projesi.en_US
dc.description.abstractNowadays, managements are forced to operate in a dynamic environment, which changes and evolves rapidly. Under these circumstances, it is not easy to maintain a continuous quality and success. With this motivation, correct identification of targets is needed for determining the factors affecting the concept of success, and employees are required to act in the same sense of achievement. Total Quality Management models serve for this understanding. EFQM Excellence Model is one of the most widely used self-evaluation tool in Europe and worldwide. EFQM Excellence Model is a quality management model which shows to managements that where they are in the way perfection. In this thesis, in is investigated whether it is possible to increase the efficiency and to develop the quality of public administration by using EFQM Excellence Model as a self-evaluation tool. The study consists of five chapters. In the introduction part the problem and the target is defined. In the first chapter; the quality, total quality management, World's important quality models and awards are explained. In the second chapter, EFQM Excellence Model is introduced extensively by covering the basic concepts, criteria and the logic of RADAR. In the third chapter, GEMİ (Excellent Revenue Administration) project is introduced in "The Revenue Administration" and some studies and arrangements are discussed. In the fifth and final chapter, the results of survey which was conducted to analyze the results is evaluated and drafted. In this study, questionnaire method is used for data collection. The questionnaire is conducted to the employees of "İstanbul Taxes Department". The collected data then analyzed with SPSS and Windows 21,0. Keywords: Quality, Total Quality Management, EFQM Excellence Model, Self-Evaluation, RADAR concept, (Excellent Revenue Administration) project in GEMİ.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleEFQM Mükemmellik Modeli ve Gelir İdaresinde Gelirin Mükemmel İdaresi (GEMİ) Projesien_US
dc.title.alternativeEFQM Excellence Model and Excellent Revenue Administration (GEMI) Project in the Revenue Administrationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record