Show simple item record

dc.contributor.authorDemirkan, Erkan
dc.contributor.authorKoz, Mitat
dc.contributor.authorKutlu, Mehmet
dc.date.accessioned2019-01-16T13:04:27Z
dc.date.available2019-01-16T13:04:27Z
dc.date.issued2010-09-06
dc.identifier.issn1304-284X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/891
dc.description.abstractDehidrasyon, sporcularda sadece atletik performansı düşürmekle kalmaz bununla birlikte ciddi derecede sağlık sorunlarına hatta ölümlere bile yol açabilmektedir. Özellikle uzun süreli dayanıklılık gerektiren yarışma ve antrenman ortamlarında sporcuların hidrasyon düzeyinin takip edilmesi ve uygun hidrasyon düzeyinin sağlanması performansın maksimum düzeye çıkarılmasında önem oluşturmaktadır. Bu derleme çalışmasında, yapılan araştırmalar doğrultusunda, sıvı kaybının performans üzerindeki olumsuz etkileri ve hidrasyon düzeyinin tespit edilmesine yönelik olarak kullanımı kolay, pratik ve aynı zamanda güvenilir yöntemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Vücut hidrasyon düzeyinin belirlenmesine yönelik çok sayıda yöntem kullanılmaktadır. Hidrasyon düzeyinin belirlenmesinde kullanılan mükemmel bir yöntem olmamasına rağmen vücut ağırlık değişimleri, bazı kan değerleri, idrar parametreleri sıklıkla kullanılan yöntemler arasındadır. Vücut ağırlığı değişimi ve idrar testleri, kullanımı kolay ve girişimsel olmayan (nonivasive) yöntemler olması sebebiyle spor ortamlarında akut ve kronik hidrasyon düzeyinin belirlenmesinde daha yaygın olarak kullanılabilecek yöntemler olarak önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractDehydration not only reduced athletic performance, but also may lead to severe health problems and death. Especially, for athletes, monitoring hydration and ensuring proper hydration levels have significant effect in maximizing performance requiring long term durability training and competition environments. The purpose of this review is to provide information about negative effects of water loss on performance, and to determine the level of hydration with an easy to use, practical and reliable methods also had been known by athletes and coaches by previous studies. A lot of methods are used to determine the level of body hydration. Although there is no gold standard for determining the level of body hydration changes, body weight changes, some blood values and urine parameters are the commonly used methods. Because using body weight change and urine test methods are easy and noninvasive, they are recommended for determining the level of acute and chronic hydration as the more commonly used methods in the sport settings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleSporcularda Dehidrasyonun Performans Üzerine Etkileri ve Vücut Hidrasyon Düzeyinin İzlenmesien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Dehydration on Athletic Performance and Monitoring Hydration Levelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSpormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage92en_US
dc.relation.publicationcategoryKategori Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess