Show simple item record

dc.contributor.authorÖzçelik, Mehmet
dc.date.accessioned2019-01-14T14:46:11Z
dc.date.available2019-01-14T14:46:11Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/871
dc.description11.04.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: İzzet Gümüş.en_US
dc.description.abstractÖzellikle son otuz yılda yoğunlaşan globalleşmenin doğurduğu koşullar örgütlerin yaşam mücadelesinde yeni bir çığır açmıştır. Bu alanda erişilen en önemli kavramlardan birisi örgütsel vatandaşlık davranışı kavramıdır. ÖVD, örgütlerin üyelerinden beklentinin üzerinde bir performansı gönüllü olarak ortaya koymasını ifade etmektedir. İçerdiği boyutlarla örgütsel vatandaşlık davranışı örgütün hedeflerine ulaşmasında, verimliliğinde ve artan rekabet koşulları ile başa çıkmasında en önemli etkenlerden birisi olmaktadır. Global koşulların doğurduğu bir diğer kavram ise duygusal zekadır. İnsan duygularının davranışlarına etkin bir biçimde kanalize edilmesiyle ilintili bir kavram olan duygusal zeka her ne kadar Plato'dan beri bilinse de örgüt amaçları doğrultusunda işlenmesi, bu yönde araştırılıp incelenmesi yine son yıllara rast gelmektedir. Bu çalışma gelişen koşullarda bu yeni kavramların birbirleriyle olan ilişkisini eğitim sektöründe incelemeyi amaçlamaktadır.en_US
dc.description.abstractEspecially the conditions of increasing globalization for the last 30 years have broken fresh ground for the struggle for life of the organizations. One of the most important notions reached in this field is the Notion of the Organizational Citizenship Behavior. Organizational Citizenship Behavior means that the members of the organization's working more than the organization requests voluntarily. Organizational Citizenship Behavior is one of the most significant factors for the organization's productivity, achieving its goal and coping with the conditions of increasing competition. The other notion which the global conditions cause is emotional intelligence. The emotional intelligence, which is related to people's emotions canalising to the behaviours of them effectively, is being known since Plato. However its being proccessed and analyzed according to the organization has been seen lately. This study aims to examine the relations between these new notions within the developing conditions in education sector.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectDuygusal Zekaen_US
dc.subjectKişiliken_US
dc.subjectÖrgütsel Vatandaşlık Davranışıen_US
dc.titleKişilik, duygusal zeka ve örgütsel vatandaşlık ilişkileri: Özel eğitim kurumlarında bir uygulamaen_US
dc.title.alternativePersonality, emotional intelligence and organizational citizenship relations: An application in special education institutionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess