Show simple item record

dc.contributor.authorÖğretici, Ayşe Elif
dc.date.accessioned2019-01-14T10:29:53Z
dc.date.available2019-01-14T10:29:53Z
dc.date.issued2017-10-06
dc.date.submitted2017-10-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/852
dc.descriptionDanışman: Ahmet Ertan Tezcan.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada, üstün zekâlı öğrencilerin gündelik hayattaki sosyal uyum durumları incelenmiştir. Gündelik hayatta birçok uyaranla mücadele eden üstün zekalı çocukların sosyal uyumlarının zayıf olduğuna dair genel bir görüş gelişmiştir. Bu çalışma bu bilginin doğruluğunu ve yanlışlığını araştırmaktadır. Araştırmadan mantıklı bir sonuç çıkabilmesi için normal olarak nitelendirilen çocuklardan kontrol grubu oluşturulmuştur. Toplamda üstün zekâlı çocuklardan 20 si erkek, 26sı kız, normal çocuklardan da 20 si erkek, 26 kız toplamda 92 çocuğa, Hacettepe Üniversitesinin geliştirmiş olduğu Kişilik Envanterinin (HKE) bir alt ölçeği olan Sosyal Uyum testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda, üstün zekâlı çocukların genel anlamda sosyal uyumlarında herhangi bir düşüklüğe rastlanmamıştır.en_US
dc.description.abstractThis study examined the social adaptation skills of gifted and talented children in daily life. There is a general point of view that gifted and talented children have weak social adaptation skills because these children struggle too many stimula in their lives. This study aims to seek the accuracy or falsity of this assumption. A control group consisting of normal children was formed in order to make reasonable result from the study. Total participants of this stduy are 92 children. Gifted children participants were 20 male and 26 female. Control group participants were 20 male 26 female. All these children took the Social Adaptation Skills Scale which is a subtest of Hacattepe Personality Inventory developed by Hacattepe Universty. At the end of the study, it is not found weak social adaptation skills among gifted and talented children.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSosyal Zekaen_US
dc.subjectÜstün Zekâen_US
dc.subjectSosyal Uyum/Adaptasyonen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleBir grup üstün zekalı çocuğun sosyal uyum durumlarının incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess