Show simple item record

dc.contributor.authorBulak, Ali Eren
dc.date.accessioned2019-01-14T07:43:06Z
dc.date.available2019-01-14T07:43:06Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/850
dc.description17.07.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Necati Kalkan.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı yerel yönetimlerde kentsel dönüşüm uygulamalarını, personel görüşünde incelemektir. Araştırmanın örneklemini basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 146 belediye çalışanı ve 58 meclis üyesi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formları 48 sorudan oluşmaktadır. 4 adet açık uçlu soru ve 44 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Veri analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Marmara Bölgesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm projeleri bir modernleşme çabası olarak görülmekte ve bölgenin coğrafi ve sosyo kültürel yapısı dikkate alınmadığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study urban transformation in local government practices, is to examine the perception of staff. The sample of the study consists of 146 municipality employees and 58 councilors selected by simple random sample method.Because of the difficulties in reaching municipal employees was applied a questionnaire to staff which can be reached. Surveys submitted via email to municipal staff. A questionnaire was used as data collection tools. The questionnaire was prepared by the researcher. The questionnaire consists of 48 questions. 4 Open-ended questions and 44 multiple-choice questions are included. SPSS 16 package program was used for data analysis. Data analysis frequency and percentage statistics has benefited from. As a result of urban transformation projects applied research is seen as a modernisation effort in the Marmara region and the region's geographical and socio-cultural it was determined that the structure is not taken into account.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.titleYerel yönetimlerde kentsel dönüşüm uygulamaları: Anket araştırmasıen_US
dc.title.alternativeUrban transformation practices in local government: A questionnaire surveyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess