Show simple item record

dc.contributor.authorAlcan, Pelin
dc.contributor.authorBaşlıgil, Hüseyin
dc.date.accessioned2019-01-03T20:49:36Z
dc.date.available2019-01-03T20:49:36Z
dc.date.issued2015-11-03
dc.identifier.issn1304-7205
dc.identifier.issn1304-7191
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/785
dc.description.abstractProducts are accessed easier with the industrial revolution. Product accessibility increases the customer demand. Consequently, to satisfy increased customer demands companies expand their manufacturing capacities. After a literature review, we determined that there is hardly any study on "unrelated parallel machine and set up time constrained Hybrid Flow Shop" problems. Specifically, the techniques, i.e, dominance properties, that help heuristics methods are not used. In almost all studies, either heuristics or meta-heuristics methods are applied. The problem complexity plays an important role in selecting the solution methodologies. In this dissertation, genetic algorithm, which is an evolutionary algorithm, with dominance property is used to solve the proposed problem.en_US
dc.description.abstractSanayi devrimi ile ürünlerin daha kolay ulaşılabilir olması, müşterilerin taleplerini arttırmış, artan müşteri taleplerini karşılamak için de işletmeler, üretim kapasitelerini arttırmaya başlamışlardır. Literatür araştırması sonucunda “Hibrit Akış Tipi, ilişkisiz paralel makineli ve hazırlık zamanı kısıtlı” sistemler üzerinde yapılan çalışmaların az olduğu, hele “üstünlük özellikleri” gibi sezgisellerin işini kolaylaştıran yöntemlerin çok da kullanılmadığı görülmüştür. Makalelerin çoğunda sezgisel ve meta sezgisel yöntemler denenmiştir. Problemlerin oldukça zor olması da yöntem seçimlerinde etkili rol oynamaktadır. Bu tez çalışması kapsamında sunulan problemin çözümünde, evrimsel algoritmalardan genetik algoritma, üstünlük özellikleri konusu ile birlikte denenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYILDIZ TECHNICAL UNIV, YILDIZ CAMPUS, BESIKTAS, ISTANBUL, 34349, TURKEYen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::TECHNOLOGY::Industrial engineering and economyen_US
dc.titleHibrit Akış Tipi Sıralama Probleminde Üstünlük Özellikleri Ve Genetik Algoritma Yardımı İle İş Sıralamaen_US
dc.title.alternativeJob Scheduling With The Help Of Dominance Properties And Genetic Algorithm On Hybrid Flow Shop Problemen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISIen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.relation.publicationcategoryKategori Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess