Show simple item record

dc.contributor.advisorŞişman, Deniz
dc.contributor.advisorSaygılı, Ali
dc.contributor.authorTaşar, Pınar
dc.date.accessioned2018-12-28T08:29:38Z
dc.date.available2018-12-28T08:29:38Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.date.submitted2017-01-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/761
dc.description.abstractBu araştırma da örgütsel bağlılığın mobbing ile etkileşimi incelenecektir. Araştırma eğitim sektöründeki iş görenlerin örgütsel bağlılıkları oranında mobbingi algılamaları, mobbinge karşı tepkileri, direnme ve hukuksal yollara başvurma tercihleri gibi konularla sınırlandırılmıştır . Araştırma üç bölümden oluşup, birinci bölümde örgütsel bağlılık kavramı ele alınmıştır. İkinci bölümde ise mobbing kavramı anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise iki kavram arasında ki ilişki yorumlanacaktır. Araştırmanın alan çalışması kısmında ise Galatasaray Üniversitesi idari ve akademik çalışanları ile anket çalışması yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractThis research will examine the interaction with mobbing of organizational commitment. Research has been limited to topics such as mobbing perceptions of workers in the education sector, organizational commitment, reaction to mobbing, resistance and preferences for resorting to legal remedies. The research consists of three parts and the first part deals with the concept of organizational commitment. In the second part, the concept of mobbing is explained. In the third part, the relation between two concepts will be interpreted. In the field study part of the research, a questionnaire study will be done with the administrative and academic staff of Galatasaray University.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleÖrgütsel bağlılığın mobbing algılama üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of organizational context on mobbing detectionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess