Show simple item record

dc.contributor.authorBağcı, Erdem
dc.contributor.authorBörü, Mustafa Kerem
dc.date.accessioned2018-12-27T08:11:12Z
dc.date.available2018-12-27T08:11:12Z
dc.date.issued2018-10
dc.identifier.issn2149-8598
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/738
dc.description.abstractTürkiye ekonomisinde yıllar içerisinde büyüme istatistikleri artmasına rağmen işsizlik oranları tartışma konusu olmuştur. Genel kabul görülen teoride; Bir ülkenin ekonomisinin büyüme oranı arttığında, istihdam artarak, işsizlik oranını azalır beklentisi, özellikle Türkiye’de son yıllardaki elde edilen yüksek ekonomik büyüme oranlarına rağmen bu performansın aynı ölçüde işsizlik oranlarına yansımaması tartışmalara yol açmaktadır. Yeni bir boyut kazanan tartışmada, ekonomik büyüme ve işsizlik oranları arasındaki ilişkiyi açığa çıkartmak son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’deki ekonomik büyüme oranı ve işsizlik verileri alınarak ekonometrik yöntemler ile aralarındaki bağ araştırılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Bankası verileri kullanılarak; 1960-1979, 1980 – 1999, 2000-2016 yılları olmak üzere üç dönem olarak incelenmiştir. Önce değişkenler arasında birim kök testi yapılmış, aralarındaki nedensellik ilişkisi için Granger testi uygulanmış ve Korelasyon testi ile çalışma sonuçlandırılmıştır. Türkiye özelinde, üretime dayalı, istihdam sağlayan, yüksek katma değerli ürün odaklı ve dışa bağımlılığı azaltacak ihracat politikasıyla bir ekonomik büyüme modeli oluşturulması sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractOver the years, the relationship between economic growth and unemployment has been one of the most major argument in the Turkish economy. In the generally accepted approach states when the growth rate of an economy increases, employment and unemployment rates decrease. Especially in spite of the high economic growth rates achieved in recent years at Turkey, this performance leads to controversy about not being reflected in unemployment rates to the same extent. In a new dimension of debate, it is crucial to reveal the link between economic growth and unemployment rates. In this study, Economic growth and unemployment numbers are analysed by using economic technics for last five decades. As a first step of the conduct, the unit root test is tested, Secondly, the correlation test was used and Granger causality test will be the last step of this study. The empirical findings support; the policy can be changed upon productivity plans and export-led economic growth model.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherŞırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economicsen_US
dc.titleEkonomik Büyüme Ve İşsizlik Arasındaki İlişki : Türkiye’de Ekonometrik Bir Analizen_US
dc.title.alternativeRelationship Between Economic Growth and Unemployment : an Econometric Analysis in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalInternational Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)en_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.contributor.authorIDen_US
dc.contributor.authorIDen_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage890en_US
dc.identifier.endpage897en_US
dc.relation.publicationcategoryKategori Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess