Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükbasmacı, Yunus Emre
dc.contributor.authorTazegül, Ünsal
dc.date.accessioned2018-12-17T13:32:48Z
dc.date.available2018-12-17T13:32:48Z
dc.date.issued2016-12-22
dc.identifier.issn2148-2489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/718
dc.descriptionAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 37, Aralık 2016, s. 611-617en_US
dc.description.abstractYapılan bu çalışmanın amacı, spor yapan ve yapmayan bireylerin sosyotropi ve otonomik kişilik seviyelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Epstein, Harrison ve Emery (1983) tarafından geliştirilen SosyotropiOtonomi ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 58 düzenli olarak spor yapan ve 65 spor yapmayan öğrenciler oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin Homojen ve normal dağılıma sahip oldukları belirlendikten sonra, verilerin İstatistik analizinde parametrik test yöntemi kullanılmaya karar verilmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik ve bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, Spor yapan öğrencilerin Sosyotropik ve Otonomik kişilik skorlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to compare the sociotrophic-atuonomic personality level between the individuals who regularly make sport and who don’t. Sociotrophy Autonomy scale, which has been developed by Epstein, Harrison and Emery (1983), has been used as data collection tool. 58 volunteer student who regularly make sport and 65 volunteer student who don’t make sport regularly, from Istanbul Gelisim University, School of Physical Education and Sports, form the sample of the study. SPSS 20 Packet Programme has been used for analysing the collected datas. “Kolmogorov-Smirnov” single sample test has been applied to learn whether the datas have anormal distribution or not. “Anova-Homogenety of Variance” Test has been applied to detect the datas homogenity and It has been found out that Datas have normal and homogeneous distribution. Descriptive Statistic and independent samples t-test have been applied for analysing the datas. At the end of the research, It has been detected that the sociotrophic-autonomik personality score of the students, who make sport regularly, is higher.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherFırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi ; Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleDüzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerin Sosyotropik-Otonomik Kişilik Düzeylerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe Comparison of the Sociotrophic-Autonomic Personality Level Between the İndividuals, Who Make Sport Regularly and Who Don’t.en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryKategori Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record