Show simple item record

dc.contributor.authorAtasoy, Nuray
dc.contributor.authorSaraçlı, Özge
dc.contributor.authorKonuk, Numan
dc.contributor.authorAnkarali, Handan
dc.contributor.authorGuriz, S. Olga
dc.contributor.authorAkdemir, Asena
dc.contributor.authorSevinçer, Güzin Mukaddes
dc.contributor.authorAtik, Levent
dc.date.accessioned2018-12-15T14:14:13Z
dc.date.available2018-12-15T14:14:13Z
dc.date.issued2013-06-20
dc.identifier.issn1302-6631
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/687
dc.descriptionANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 15 Issue: 3 Pages: 238-247 DOI: 10.5455/apd.39829 Published:SEP 2014 Document Type:Article Categories / Classification Research Areas:Psychiatry Web of Science Categories:Psychiatry Document Information Language:Turkish Accessing Number: WOS:000340477600008 ISSN: 1302-6631 Other Information IDS Number: AN3HPen_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda Gece Yeme Sendromunun (GYS) şiddetini ölçmek için kullanılan Gece Yeme Anketinin (GYA) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmektir. Yöntem: GYA’nın Türkçe sürümünün faktör yapısı, iç tutarlılığı ve geçerliliği incelenmiştir. İlk olarak GYA’nın Türkçeye çevirisinin ardından İngilizceye tekrar çeviri yapılmıştır. Düzeltme ve semantik uyarlama sonrası anketin anlaşılabilirliği değerlendirilmiştir. GYS tanısı psikiyatrik görüşme yapılarak konulmuştur. GYA 433 hastaya, iki hafta sonra yapılan tekrar testi ise 141 hastaya uygulanmıştır. Sonuçlar: Cronbach alfa katsayısı 0.69 bulunan anket yeterli iç tutarlılık göstermektedir. Test-tekrar test toplam puanları arasındaki intraclass korelasyon katsayısı 0.96 olarak bulunmuştur. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda 97 hastada GYS saptanmıştır. ROC eğrisi altında kalan alan 0.90 olarak bulunmuştur. GYA puanında 18 değeri sınır değer olarak kabul edildiğinde duyarlılık %90.7, seçicilik %73.8 olarak saptanmıştır. GYA’nın doğrulayıcı faktör analizinde orijinal ankete benzer şekilde dört faktörlü yapı elde edilmiştir. Tartışma: Bu çalışmaya göre GYA’nın Türkçe sürümünün geçerli bir test olduğu, iyi tanısal özellik gösterdiği ve iç tutarlılığının yüksek olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Gece Yeme Sendromu, Gece Yeme Anketi, geçerlilik, güvenilirlik Objective: The purpose of this study was to evaluate the reliability and validity of Turkish version of the Night Eating Questionnaire (NEQ) in psychiatric outpatient population as a measure of severity of the Night Eating Syndrome (NES). Methods: We examined the factor structure, internal consistency and validity of the NEQ in Turkish. First, we translated NEQ into Turkish; and then back-translation into English; correction and semantic adaptation and assessment of the understanding of the questionnaire. We made the diagnosis of NES according to psychiatric examination. We administered the NEQ in 433 patients and the re-test in 141 participants two weeks later. Result: The instrument showed satisfactory internal consistency with an overall Cronbach α of 0.69. Intraclass correlation for the test re-test total score was 0.96. The ninety seven patients had NES with psychiatric examination. The area under ROC curve defined as 0,904. For cut-off point of 18 in NEQ both sensitivity and specificity were 90.7% and 73.8%. The confirmatory factor analysis of the NEQ yielded a similar four factor solution as the original scale. Conclusions: We found that Turkish version of NEQ is valid and has well diagnostically performance, and high internal consistency. Key words: Night Eating Syndrome, Night Eating Questionnaire, validity, reliabilityen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherCUMHURIYET UNIV TIP FAK PSIKIYATRI ANABILIM DALI, CUMHURIYET UNIV TIP FAK PSIKIYATRI ABD, SIVAS, 58140, TURKEYen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychology::Applied psychologyen_US
dc.titleGece Yeme Anketi-Türkçe Formunun psikiyatrik ayaktan hasta popülasyonunda geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe reliability and validity of Turkish version of the Night Eating Questionnaire in psychiatric outpatient populationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record