Show simple item record

dc.contributor.authorİstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü
dc.date.accessioned2018-12-13T09:31:36Z
dc.date.available2018-12-13T09:31:36Z
dc.date.issued2014-06-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/674
dc.description29 Hazran 2014 Pazar Resmî Gazete Sayı : 29045 Yönetmelik İstanbul Gelşm Ünverstesnden: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğien_US
dc.description.abstractAmaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelğn amacı; İstanbul Gelşm Ünverstes Yen Nesl Grşmclk ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkeznn amaçlarına, faalyet alanlarına, yönetm organlarına, yönetm organlarının görevlerne ve çalışma şeklne lşkn usul ve esasları düzenlemektr. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelk; İstanbul Gelşm Ünverstes Yen Nesl Grşmclk ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkeznn amaçlarına, faalyet alanlarına, yönetm organlarına, yönetm organlarının görevlerne ve çalışma şeklne lşkn hükümler kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelk, 4/11/1981 tarhl ve 2547 sayılı Yükseköğretm Kanununun 7 nc maddesnn brnc fıkrasının (d) bendnn (2) numaralı alt bend le 14 üncü maddesne dayanılarak hazırlanmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleYeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğien_US
dc.title.alternativeNew Generation Entrepreneurship and Innovation Implementation and Research Center Regulationen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.publicationcategoryKategori Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record