Show simple item record

dc.contributor.authorİnam, Özen
dc.contributor.authorKoç Tütüncü, Sema
dc.date.accessioned2018-12-12T08:05:36Z
dc.date.available2018-12-12T08:05:36Z
dc.date.issued2017-09-05
dc.identifier.issn2536-4499
dc.identifier.issn2602-2605
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/593
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi konusunda yapılan tezlerin genel bir profilini ortaya koyarak bu konuda tez yazmayı planlayan araştırmacılara yol göstermek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: İncelenen tez profillerinin kategorik hale getirilmesinde içerik analizi yöntemi Kullanılmıştır. Bulgular: Yüksek lisans tezlerinin hem nitel hem de nicel yöntemlerle çalışıldığı; doktora tezlerinin tamamının ise nicel yöntemlerle çalışıldığı bilgisine erişilmiştir. Sonuç: Toplam kalite yönetimi konusunda oldukça fazla çalışma yapıldığı ama sağlık sektöründeki çalışma sayısının daha az olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractAim: This study aims to reveal the general profile of the dissertations about total quality management in health services and to guide there searchers who plans to write dissertations on this subject. Method: Content analysis method wasused in categorizing the dissertation profiles examined. Findings: It has been seen that the master dissertations were studied both qualitative and quantitative methods, and the doctoral dissertations were studied through quantitative methods. Conclusion: It has been seen that, a great deal of work has been done on total quality management but the number of studies in the health sector has been found to be lessen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEen_US
dc.titleTürkiye’de Sağlık Alanında Toplam Kalite Yönetimi Konusunda Yapılmış Tez Profillerinin İncelenmesi (2012-2016)en_US
dc.title.alternativeAn Examination of Total Quality Management in Health Sector Dissertations Profiles in Turkey (2012-2016)en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record