Show simple item record

dc.contributor.authorGün, Leylanur
dc.date.accessioned2018-12-03T20:51:23Z
dc.date.available2018-12-03T20:51:23Z
dc.date.issued2014-03-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/56
dc.descriptionDanışman: Alaattin Fıraten_US
dc.description.abstract6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununun 1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe girmesi ile ticari hayat yeniden dizayn edilmiş. Esas itibariyle şeffaflık ve bağımsız denetim üzerine oluşturulan kanun, işletmelerde kurumsal yönetim, şirket ortakları ve hak sahiplerini, yatırımcıları ve kamuoyunu doğru bilgilendirme üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu piyasa disiplini sağlamaya yönelik, çağımızın ihtiyaçlarına uygun bir takım yeni hükümler içermektedir. Özellikle sermaye şirketleri ile ilgili yenilikler getirilmiştir. Bu yenilikler şirketlerin kuruluşları, sermaye yapıları, şirketlerin yönetimleri, denetimleri, muhasebe uygulamaları gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu çalışmada yeni Türk Ticaret Kanununun sermaye şirketleri ile ilgili getirdiği yenilikler incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Anonim şirketler, Bağımsız Denetim, şirketler Muhasebesi Uygulamaları.en_US
dc.description.abstractNew Turkish Commercial Code No. 6102 entered into force on 1 July 2012 has been redesigned with a commercial life. Essentially created law on transparency and independent oversight, corporate governance in business, corporate partners and rights holders, investors and the public on correct information is caringly. The new Turkish Commercial Code to provide market discipline, suited to the needs of our time contains a number of new provisions. In particular, companies with capital improvements have been made. These innovations establishment of companies, capital structure, management of companies, controls, covers many areas such as accounting practices. In this study, the capital of the new Turkish Commercial Code dealing with companies to bring innovation are examined and evaluated Keywords: Turkish Commercial Law, Corporations, Independent Audit, Corporate Accounting Practices.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleYeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim ve Muhasebe Uygulamalarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record