Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Sadettin
dc.date.accessioned2018-12-03T20:38:57Z
dc.date.available2018-12-03T20:38:57Z
dc.date.issued2014-10-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/54
dc.descriptionDanışman: Alaittin Kazım Kirtişen_US
dc.description.abstractBu araştırma, iletişimin önemi, kitle iletişim araçlarının gelişim süreci ve sosyal medyanın siyasi iletişimi etkileme rolü üzerine yapılan bir incelemedir. İnsanlık tarihiyle birlikte başlayan iletişimin, birey hayatındaki önemi vurgulandıktan sonra, kitle iletişim araçlarının tarihsel süreci anlatılmıştır. Teknolojinin gelişimiyle birlikte kitle iletişim araçlarında gelişim olduğu ve kitlelerin; sosyal, kültürel, siyasal ve çağdaş demokrasi anlayışlarına önemli katkılarda bulunduğu araştırılmıştır. 20. Yüzyılın son çeyreğinde internetin geliştirilmesiyle; kitlesel iletişimin, yeni boyut kazandığı, bireylerin siyasal katılımını artırdığı, siyasal yöneticilerin kitlelerle daha kolay ve hızlı iletişim kurabilme olanağını sağladığı ve siyasal denetimi daha fazla güçlendirdiği tespit edilmiştir. 2000'li yıllardan sonra kitlesel iletişimde geleneksel medya araçlarından ziyade sosyal medya araçları ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, 2008 yılında ABD Başkanlık seçim kampanyalarında sosyal medyaya ağırlık verilmesi, Ortadoğu-Kuzey Afrika'da kitlelerin başlattığı ''Arap Baharı'' hareketi ve ABD' de Wall Street'i ''İşgal Et'' eylemi gibi kitleleri harekete geçiren organizeli gelişmelerle ilgili sosyal medyanın etkilerine yer verilmiştir. Bu çalışma günümüzde sosyal medyanın hayatın her alanında etkin olduğunu, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin siyasal yöneticileri, seçim kampanyalarında siyasal iletişimde bu araçlardan yararlandıkları ve gelecekte siyasal kampanyaların bu araçlar üzerinden yürütüleceği öngörüsünde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İletişim, Kitle, Kitle İletişim Araçları, Sosyal Medya, Arap Baharı, Wall Street Eylemi, Siyasal İletişim, Siyasal Partiler, Seçim Kampanyaları.en_US
dc.description.abstractThis research is conducted; the importance of communication, mass media development process and the role of social media influence on political communication. Communication begins with the history of mankind, after emphasizing the importance of communication in the life of the individual, the mass media have described the historical process. With the development of technology in the development of mass media and mass of that; social, cultural, political and contributed significantly to the modern conception of democracy that is specified. With the development of the internet in the last quarter of the 20th century; gains a new dimension of mass communication, to increase the political participation of individuals, political managers easier and faster to communicate with the public and provides an opportunity to strengthen political control more have been identified. In the 2000s, after the mass communication rather than traditional media, social media tools have started to come to the forefront. In this study, in 2008 U.S. presidential election campaigns and social media to be emphasized, the Middle East-North Africa group started by the 'Arab Spring' movement and the United States Wall Street 'Occupy' actions, such as mass mobilizing organize with the developments related to the effects of social media are included. The study also today, social media every aspect of life in that it is active, developed and many developing countries, the political managers of election campaigns, political communication, this means they benefit from the future political campaigns on the tools will be conducted pre-vision has been made. Keywords: Communication, Mass, Mass Media, Social Media, the Arab Spring, Wall Street Action, Political Communication, Political Parties, Election Campaigns.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Mass communicationen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Media and communication studiesen_US
dc.titleKitle İletişim Araçlarının Gelişimi ve Sosyal Medyanın Siyasal İletişimi Etkileme Rolüen_US
dc.title.alternativeThe Development of Mass Media and the Role of Social Media's Influence to Political Communicationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record