Show simple item record

dc.contributor.authorYetgin, Feyzullah
dc.contributor.authorİçten, Orkun
dc.date.accessioned2018-12-11T07:52:07Z
dc.date.available2018-12-11T07:52:07Z
dc.date.issued2018-05-25
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/447
dc.descriptionDOI: 10.17336/igusbd.388927en_US
dc.description.abstractİnşaat ve gayrimenkul faaliyetleri Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesinde önemli bir etkiye sahiptir. Ülkemizde inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu nedenle GYO’ların performansındaki başarı Türkiye ekonomisinin büyümesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören 31 GYO’nun 2007-2016 yıllarına ilişkin finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosu bazlı finansal performans kriterleri TOPSIS yöntemi kullanılarak incelenmiş ve performansı değişimi analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, 2007-2016 dönemi içerisinde finansal performansın 2007 yılında en üst düzeyde olduğu ve bu yıldan sonra yıllar itibariyle azalarak 2012 senesinde en düşük seviyeye geldiği, bu yıldan sonra artış trendine girerek 2016 senesine kadar artışını sürdürdüğü ancak 2016 yılında tekrar azaldığı tespit edilmiştir. İlgili sonuçlar sektörün uzmanları ve politika yapıcılar tarafından değerlendirilmelidir.en_US
dc.description.abstractContruction and real estate activities have an important impact on stability of Turkish economic growth. In our country, REITs are acting a significant function in the enchancing of effectiveness and efficiency in construction and real estate activities. For that reason, the success in REITs’ performance adds value to Turkish economic growth directly. In this article, the performance criterions based on statements of financial position and profit or loss belonging to 31 REITs quoted in Borsa Istanbul (BIST) were reviewed by using TOPSIS method and the performance changing was analysed for the term of 2007-2016. The results revealed that 2007 was the best financial performance period in that term, after that period the financial performance decreased gradually year by year until 2012, the financial performance was at the lowest level in 2012, after that year financial performance increased until 2016 but it decreased again in 2016 Those findings should be carefully interpreted by sectoral specialists and policy makers.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleTOPSIS Yöntemi ile Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının 2007-2016 Yılları Arası Finansal Performans Analizien_US
dc.title.alternativePerformance Analysis of REITs Quoted in Borsa Istanbul for the Term of 2007-2016 with the Using of TOPSIS Methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record