Show simple item record

dc.contributor.authorÖzden, Kenan
dc.contributor.authorErdoğdu, Duygu
dc.contributor.authorGül, Sait
dc.date.accessioned2018-12-11T06:54:45Z
dc.date.available2018-12-11T06:54:45Z
dc.date.issued2017-10-31
dc.identifier.issn2148-4287
dc.identifier.issn2148-7189
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/429
dc.descriptionDOI: 10.17336/igusbd.348761en_US
dc.description.abstractKriz dönemleri, belirsizlikler ve sürprizlerle doludur. Bu dönemlerde örgütlerin varlıklarını sürdürebilmeleri, olası tehlikelerden korunmalarına ve bu tehlikeleri fırsatlara dönüştürebilmelerine bağlıdır. Dolayısıyla, sürekli değişen çevre koşulları karşısında uygun üretim politika ve uygulamalarına önem vermeyen işletmelerin başarılı olma şansları oldukça düşüktür. Bu çalışmada, kriz ortamlarında işletmelerin kalite, maliyet, hız ve esneklik gibi rekabet avantajlarından yararlanabilmeleri amacıyla uygulayabilecekleri üretim yönetimi strateji, politika ve teknikleri ele alınmaktadır. Bu amaçla yapılan anket uygulaması ile işletmelerin krize karşı uyguladıkları üretim yönetimi stratejileri ve politikalarının neler olduğu ve bunların önem dereceleri belirlenmeye çalışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractIn the periods of crisis, there are many possibilities regarding uncertainties and surprises. The continuity of organizations’ life depends on the protection from the possible hazards and conversion of these risks to some kind of opportunities. Therefore, in terms of constantly and globally changing environmental conditions, success chances of enterprises that do not pay adequate importance to the policies and practices of production, can be considered as limited. In this study, the strategies, policies and techniques which can be applied by enterprises to take competitive advantage in the environment of crisis is discussed. A questionnaire which was specially created for this work is applied. The conclusions of survey identify the appropriate and competent production strategies and policies against the crisis and its severe impact on enterprises.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleKriz Yönetiminde Üretim Yönetimi Stratejileri ve Politikalarının Kullanılmasıyla İlgili Bir Alan Araştırmasıen_US
dc.title.alternativeA Field Survey Regarding the Use of Production Management Strategies and Policies in Crisis Managementen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record