Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Zekeriya
dc.date.accessioned2018-12-07T12:29:50Z
dc.date.available2018-12-07T12:29:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/361
dc.descriptionDanışman: Erdal Şenen_US
dc.description.abstractDoğrudan yabancı yatırımlar, ülkelerin kalkınmasında ve döviz girdilerinde önemli bir yere sahiptir. Diğer taraftan elektronik ticaret, sağladığı maliyet avantajı, hız, çeşit, zaman kazandırma gibi avantajlarıyla dünyanın her yerinden tüketiciye ulaşmayı sağlayabilmektedir. Günümüzde doğrudan yabancı yatırımlar, elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birçok ülkede söz konusu olabilmektedir. Türkiye'de de doğrudan yabancı yatırımların elektronik ticaret yoluyla artabilmesi için işletmelerin gerekli olan Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını ve alt yapı eksikliklerini tamamlaması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, e-ticaret uygulamalarının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına olan etkilerinin neler olduğuna yönelik, alan uygulamalı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini ve örneklemini; İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren; kooperatiflere bağlı işletmelerde çalışan 786 kişiden çalışmanın evreninin ve 378 kişi örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın analizleri sonrasında; şirket evliliklerinin, bilgi teknoloji sektöründe elektronik ticaretin yoğun bir şekilde kullanılmasının doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırdığı tespit edilmiştir. Bilgi teknolojisi sektöründe elektronik ticaretin kullanılması doğrudan yabancı yatırımların artışına neden olduğu gözlemlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Elektronik Ticaret, Elektronik İş, Elektronik Belge, Türkiye'de Elektronik Ticaret, Yatırım, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Yeni Yatırımlar.en_US
dc.description.abstractForeign currency inflow in foreign direct investment and has a significant place in the development of the country. On the other hand, the electronic commerce provided by the advantage of cost, speed, variety, is able to reach consumers all over the world with its advantages such as time saving. Today, foreign direct investment, with the spread of electronic commerce in many countries. Foreign direct investments in Turkey of electronic commerce businesses that are required to grow through R & D activities and infrastructure to complete the deficiencies is of great importance. This study of foreign direct investment in e-commerce applications what's the effects of the field for practical study. Population and sample of the study; Istanbul beylikdüzü organized Industrial Zone operating in the cooperatives affiliated businesses and people working in the universe of the study constituted the sample of the study 786 378 people. The analysis in the study, following the merger area, the intensive use of electronic commerce in the health sector and the information technology industry; new investments and foreign direct investments increase (positive relationship) have been identified. In addition, in the industry of electronic products and intensive use of electronic commerce in the information technology industry; increases in foreign direct investment in the retail sector (positive relationship) have been identified. Key Words: Electronic Commerce, Electronic Business, Electronic Document, Electronic Commerce in Turkey, Investment, Foreign Direct Investments, New Investments.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economicsen_US
dc.titleE-Ticaret Uygulamalarının Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarına Olan Etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record