Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Caner
dc.date.accessioned2018-12-07T09:37:02Z
dc.date.available2018-12-07T09:37:02Z
dc.date.issued2017-06-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/351
dc.descriptionDanışman: Türker Bıyıklıen_US
dc.description.abstractAraştırmada elde edilen veriler SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences for Windows) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma demografik etkenlerle özgüven özellikleri ve yaşam yönelimi arasında fark olup olmadığını, özgüvenin yaşam yönelimine etkisi ve aralarındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak yapılmıştır. Faktör analiziyle özgüven ve yaşam yönelimi ölçekleri yeniden düzenlenmiştir. Sosyal latin dansçılarında özgüven ve yaşam yönelimi arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için 299 dansçıyla anket formu doldurtulmuştur. Hatalı olanlar elenip, 294 anket analize sokulmuştur. Dansçıların özgüven ve yaşam yönelimlerini oluşturan unsurlar değerlerine göre iyimserlik, iç özgüven, dış özgüven ve kötümserlik olarak sıralanmıştır. Özgüven değişkeninin genel puan ortalaması 3,97, yaşam yönelimi değişkeninin ise puan ortalamasının 3,83 olduğu belirlenmiştir. Güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach's Alpha değeri özgüven özellikleri için, 714, yaşam yönelimi, 709 olarak bulunmuştur. Toplam Cronbach's Alpha değeri ise, 714 olarak bulunmuştur. Bu değerin 0,60 ≤ α < ,80 değerleri arasında olmasından dolayı, ölçek güvenilirdir denilebilir.en_US
dc.description.abstractData obtained in the study have been analyzed by using the SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences for Windows) program. This study has been carried out in order to determine whether there are differences between demographic factors and self-confidence features and life orientation, and to determine the influences of and the relationship between self-confidence and life orientation. The factor analysis and the scales of self-confidence and life orientation have been redesigned. To find out the relationship between the self-confidence and life orientation, a form have been given to 299 dancers. After eliminating the incorrect ones, 294 forms have been subject to the analysis. The life orientation factors creating the self-confidence and life orientation have been lined up by their averages as optimism, inner confidence, external confidence and pessimism. It has been found out that the general point average of self-confidence factor is 3,97, and of the life orientation factor as 3,83. As a result of the reliability analysis, the Cronbach's Alpha value is determined as .714 for self-confidence features, and as .709 for life orientation. In total, the Cronbach's Alpha value has been determined as .714. Since this value lies between 0,60 ≤ α < ,80 values, it can be stated that the scale is reliable.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleSosyal Latin Dansçılarında Öz Güven ve Yaşam Yönelimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Research of the Relationship Between Self-Confidence and Life Orientation of Social Latin Dancersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record