Show simple item record

dc.contributor.authorSarı, Derya
dc.date.accessioned2018-12-06T15:12:42Z
dc.date.available2018-12-06T15:12:42Z
dc.date.issued2016-02-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/287
dc.descriptionDanışman: Mustafa Yuttaduren_US
dc.description.abstractSon yıllarda bilimsel gelişmeler ve sağlıklı yaşam bilincinin artması yaşam süresinin uzamasında önemli bir paya sahip olmuştur. Sağlıklı yaşam sürmede önemli bir faktör olan dengeli ve düzenli beslenme tüm dünyada kabul gören bir yaklaşımdır. Şehir yaşamı, çalışma ve sosyo-ekonomik koşullar insanları hızlı, hazır, raf ömrü uzun gıda tüketimine yöneltmektedir. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar hazır gıdaların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya çıkarmaktadır. Bu tespitler geleneksel gıdaların önemini ortaya koymuştur. Yaşam koşullarının insanları geleneksel gıdaları kendilerinin hazırlamasını olanaksız kılması, bu ürünleri satın alma yoluyla temin etmeye yöneltmiştir. Satın almada tercih edilen birçok yolun yanı sıra, sosyal medya aracılığı ile geleneksel gıda alışverişi de günümüzde giderek artmaktadır. Geleneksel gıdaların sosyal medya üzerinden satın alınmasının finansal boyutunu araştırmak üzere, tanımlayıcı nitelikte bu çalışma yapılmıştır. Çalışmamızda anket katılımcılarımızdan elde ettiğimiz bulgulara göre; sosyal medya üzerinden geleneksel gıda tüketimi % 12,9'dur. Bu çalışmada uygulanan Ki Kare testi sonucunda; sosyal medya üzerinden yapılan geleneksel gıda temin etme ile yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi, medeni durum ve sosyal medya kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Geleneksel Gıda, Sosyal Medya Pazarlaması, Ekonomi- Finans.en_US
dc.description.abstractIn recent years, scientific advances and rise in the awareness of healthy living have provided a longer life. The most important part of a healthy life is balanced and proper diet which is well accepted. City life, working and social-economic conditions lead people into buying take-home foods with longer shelf life. Recent scientific studies prove negative effects of take home foods on human health. These findings emphasize the importance of traditional foods. Living conditions make it impossible for people to make traditional foods themselves therefore people are inclined to buy them. Nowadays, traditional food shopping on social media has been gradually increasing. This descriptive research is made in order to study the financial part of social media shopping of the traditional foods. According to the survey study, it is found that the consumption of traditional foods via social media is 12.9%. In consequence of Chi Square Test it is found that there is a statistically significant difference between buying traditional foods on social media and age, sex, level of education and income, marital status and using of social media. Keywords: Traditional Food, Social Media Marketing, Economy - Financeen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleGeleneksel Gıda Ürünlerinin Sosyal Medya Üzerinden Satın Alınmasının Türk Ekonomisine Finansal Katkısı Üzerine Bir Araştırma (Facebook Ve Instagram Örneği)en_US
dc.title.alternativeA Research on the Financial Contribution of Traditional Food Products to the Turkish Economy Through Social Media (Facebook and Instagram Example)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record