Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSaraçyakupoğlu, Tamer
dc.contributor.authorDelibaş, Heyzem Doğukan.
dc.contributor.authorÖzçelik, Ahmet Devlet
dc.date.accessioned2021-04-17T18:00:42Z
dc.date.available2021-04-17T18:00:42Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2148-2683
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2720
dc.description.abstractBu çalışmada bir İnsansız Hava Aracı (UAV) üzerinde itki sistemi olarak basınçlandırılmış havanın kullanımı sayısal determinasyon yöntemi ile ortaya konmaktadır. Söz konusu İHA, Eklemeli Üretim (EÜ) yöntemi ile üretilecektir. Tasarlanan İHA üzerinde yunuslama, yatış ve sapma hareketleri her bir kumanda yüzeyi üzerinde yerleştirilen lüle (nozzle) vasıtasıyla sağlanacaktır. Ultem 1010 malzeme kullanılarak gerçekleştirilecek olan proje kapsamında İHA’nın istenen kumandaları vermesi için üzerine elektronik donanım (Aviyonik) yerleştirilecektir. Bir fırlatıcı sistem ile ilk hareketinin sağlandığı İHA irtifa, istikamet ve sürat bilgilerini gerçek zamanlı olarak yer istasyonuna akyataracaktır. Uçuşu etkileyen en kritik unsurlardan olan rüzgâr bilgisi vektörel olarak İHA tarafından algılanacaktır. İHA, rüzgâr şiddet ve istikamet bilgilerine göre doğrulama yaparak yol noktalarına (waypoint) ilerleyecektir. Yol noktaları İHA yerdeyken bir veri seti olarak girilebileceği gibi, uçuş esnasında da yeniden programlama yapılabilecektir. Herhangi bir arıza ya da bağlantı kopması durumunda İHA kalkış yaptığı istasyona geri dönecektir. Çalışmanın sonunda, mevcut imkânlarla söz konusu İHA’nın üretilebelirliği ortaya konarak sessizlik, enerji tasarrufu gibi konularda fayda sağladığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the use of pressurized air as a propulsion system on an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is demonstrated by the numerical determination method. The mentioned UAV will be produced by Additive Manufacturing technology. The pitch, roll, and yaw movements on the designed UAV will be provided through a nozzle placed on each control surface. Within the scope of the project to be carried out using Ultem 1010 material, the avionics will be implemented on the UAV to perform the entered data. A launcher system will propel the UAV for initial movement and the flight altitude, heading and speed information of the UAV will be transferred to the ground station in real-time. Wind information, which is one of the most critical factors affecting flight, will be detected by the UAV vectorially. The UAV will proceed to the waypoints by verifying the wind amplitude and direction information. Waypoints can be entered as a data set while the UAV is on the ground, as well as reprogramming during flight. In case of any malfunction or disconnection, the UAV will return to the station where it took off. At the end of the study, with current capabilities, it was determined that the manufacturability for mentioned UAV was possible providing benefits such as silence and energy savingen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEJOSATen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.31590/ejosat.898449en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİHAen_US
dc.subjectBasınçlı havaen_US
dc.subjectEklemeli üretimen_US
dc.subjectÜç eksenli hareketen_US
dc.subjectUAVen_US
dc.subjectPressurized airen_US
dc.subjectAdditive manufacturingen_US
dc.subjectthree axis movementen_US
dc.titleBir İnsansız Hava Aracının İtki ve Manevra Hareketlerinde Gövde İçi Basınçlı Hava Kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe Use Of Pressurized Air Inside the Fuselage Of An Unmanned Aerial Vehicle for Thrust and Maneuver Movementsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofAvrupa Bilim ve Teknoloji Dergisien_US
dc.departmentMühendislik ve Mimarlık Fakültesien_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0001-5338-726Xen_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0002-4423-7769en_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0003-4696-2232en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayı 24, Nisan 2021en_US
dc.identifier.startpage81en_US
dc.identifier.endpage86en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess