Show simple item record

dc.contributor.authorEminoğlu, Doğu
dc.date.accessioned2021-01-20T18:31:40Z
dc.date.available2021-01-20T18:31:40Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2592
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN IŞIK ABANOZ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı / Spor Yönetimi Bilim Dalı Konu: Spor = Sportsen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı milli güreşçilerin zihinsel dayanıklılık ve problem çözme becerilerinin incelenerek, milli güreşçilerin zihinsel dayanıklılıkları ve problem çözme düzeylerinin cinsiyet, yaş, stil, eğitim durumu, spor yapma yılı, milli sporcu olma süreleri, branş dereceleri, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde bulunma süreleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nden aldıkları psikolojik desteğin faydalı olup olmamasına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlenmesidir. Bu araştırmanın evrenini güreş branşında yer alan milli sporcular, örneklemi ise, gönüllü olarak çalışmamıza katılan yüzde 72,5'i (74) Erkek, yüzde 27,5'i (28) Kadın olmak üzere toplam 102 milli sporcu oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarını incelediğimizde, katılımcıların cinsiyet, eğitim durumu, aldıkları derece, tohmda bulunma süreleri ve tohmun faydası olma durumlarına göre zihinsel dayanıklılık ve problem çözme becerilerine göre anlamlı farklılık göstermezken, yaş, stil, spor yılı ve milli takımda bulunma sürelerine ölçek alt boyutları arasında anlamlı farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Sporcuların spor ortamında zaman geçtikçe müsabaka veya antrenman sırasında problem çözme becerilerinin gelişmeye başladığını, milli takımda bulunma süreleri arttıkça zihinsel dayanıklılık bilincinin gelişim gösterdiği sonucuna ulaşılabilir. Milli takım ortamı kulüp ortamına göre daha profesyonel ve sistemli bir düzen olduğundan sporcuların zihinsel olarak kendilerini geliştirme fırsatının milli takımda elde edebileceğini söyleyebiliriz.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study examined the mental toughness and problem-solving skills of the national wrestler, mental endurance of the national wrestler and problem solving levels of the sex, age, style, level of education, sports, year, national athletes that time, the branch degree, finding time in Turkey Olympic Preparation Center and to determine that the psychological support they received from Turkey Olympic Preparation Center, varies according to whether useful or not. National athletes in the wrestling branch constitute the universe of this research. The universe of this research is national athletes in the wrestling branch, and the sample consists of 102 national athletes, 72.5 percent (74) being male and 27.5 percent (28) being female. When we examine the survey results, respondents' gender, educational background, degrees received, not the Turkey Olympic Preparation Central time and according to the status of the benefits of Turkey Olympic Preparation Center according to their mental toughness and problem solving skills no significant difference in age, style, sports year and the time period in which the national team We can say that there is a significant difference between the sub-dimensions of the scale. It can be concluded that the problem solving skills of athletes start to develop during the competition or training as time passes in the sports environment, and the mental resilience awareness develops as the time they stay in the national team increases. Since the national team environment is more professional and systematic than the club environment, we can say that athletes can get the opportunity to develop themselves mentally in the national team.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTürkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM)en_US
dc.subjectTOHM güreşçileren_US
dc.subjectproblem çözme becerilerien_US
dc.subjectzihinsel dayanıklılıken_US
dc.subjectNational wrestlersen_US
dc.subjectproblem solving skillsen_US
dc.subjectmental enduranceen_US
dc.subjectTurkey Olympic Preparation Centeren_US
dc.titleTOHM güreşçilerinin problem çözme becerilerinin zihinsel dayanıklılıkları ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeCoaching education department department of science of motion and training scienceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess